Innhold som omhandler emnet «Ulikhet»

Skatt er ikke nok

Den norske regjeringen satser sterkt på bygging av skattesystemer i utviklingsland. For å utjevne ulikhet, må man også satse på offentlig velferd med gratis og universelle tjenester.

Mål om ulikhet, klima og fred henger i en tynn tråd

For første gang ble forhandlingsmøtet om FNs nye utviklingsmål lukket for deltakelse fra sivilsamfunn. - Situasjonen har blitt mer spent. Det ble en het debatt om klima, ulikhet, fred og godt styresett, sier Kristina Fröberg, som fulgte møtet i New York.

Ulikhet på agendaen i UNCTAD

Feiringen av 50-års jubileet til FN sin konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) faller på et gunstig tidspunkt. Med et zero-draft til nye utviklingsmål på bordet var det duket for god debatt i Geneve forrige uke.

Hvordan skal de nye utviklingsmålene se ut?

FN er i full gang med å utarbeide de nye målene for bærekraftig utvikling som skal erstatte FNs tusenårsmål etter 2015. ForUM følger prosessen tett både i Norge og internasjonalt. Dette er hva vi mener må med i de nye målene.

Ulikhet i medvind

To-tredjedeler av verdens befolkning disponerer kun 3,3 prosent av verdens rikdom, i følge forskningsinstituttet til en av verdens største banker. I oppløpet til opprettelse av en ny global utviklingsagenda, Post-2015, blir det stadig mer oppmerksomhet rettet mot økt ulikhet i verden.

Enhancing the IMF's focus on growth and poverty

Det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon, ifølge en rapport om IMFs arbeid med fattigdomsreduksjon. Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp har tatt initiativ til rapporten.