Bør stanse eksporten

Fra venstre: Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Forum for utvikling og miljø på høring om norsk eksport av forsvarsmateriell i 2017.

Bør stanse eksporten

Norge risikerer å medvirke til brudd på menneskerettighetene og humanitærretten gjennom eksporten av norsk militærmateriell til land som kriger i Jemen og til svært undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, sa Forum for utvikling og miljø på høring i dag om Stortingsmeldingen om norsk våpeneksport i 2017.

I dag var det høring på Stortingsmeldingen om norsk eksport av forsvarsmateriell i 2017. Forum for utvikling og miljø deltok sammen med medlemsorganisasjonene Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, samt LO og våpenindustrien, og hadde i forkant sendt skriftlig høringsinnspill (se under).

Regjeringen har forpliktet seg til en mer samstemt politikk for bærekraftsmålene, og med viktige norske satsninger som global helse, utdanning, menneskerettigheter, likestilling, humanitærhjelp og fred.

Samtidig tyder Stortingsmeldingen på at regjeringen selv undergraver disse viktige satsningene. Regjeringen har tillatt eksport av norsk militærmateriell til svært undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, som torturerer menneskerettighetsforsvarere og som også år etter år anklages for mulige krigsforbrytelser av bl.a. FN, Amnesty, Human Rights Watch etter gjentatte bombing av sykehus og skoler i Jemen.

I den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen deltar land som ifølge Stortingsmeldingen mottok A-materiell fra Norge i 2017: Kuwait som mottok våpen og ildledningsutstyr, og ikke minst De Forente Arabiske Emirater som mottok våpen og ammunisjon fra Norge. Emiratene har, ved siden av Saudi-Arabia, vært det mest aktive landet i koalisjonen med både luft-, sjø- og bakkestyrker inne i Jemen.

I tillegg mottok følgende koalisjonsmedlemmer B-materiell fra Norge i 2017: Saudi-Arabia og Jordan (begge billed/videoutstyr), med en markant økning til Saudi-Arabia: Fra kr. 23.000 i 2016 til kr 41.452.000 i 2017. Ifølge SSB eksporterte Norge også deler og tilbehør til våpen som kanoner, artilleri, utskytningsramper for raketter og granater o.l. for 41,5 millioner kroner.

Gjennom den norske eksporten risikerer Norge å medvirke til disse lidelsene, understreket Forum for utvikling og miljø under høringen.

I FNs Generalsekretærs rapport om barn i krig, som kom høsten 2017, er hele koalisjonen listet opp som en part som begår grove forbrytelser mot barn i krig.

Forum for utvikling og miljø mener regjeringens tolkning av eksportkontrollreglene er problematisk i lys av Norges folkerettslige forpliktelser, inkludert gjennomføring av FNs Arms Trade Treaty artikkel 7 samt EUs kriterier, noe også Nasjonal institusjon for menneskerettigheter påpekte i en uttalelse i dag.

Under partsmøtet til våpenhandelstraktaten i august introduserte Forum for utvikling og miljø også en representant for den norske våpeneksportkontrollen for en anerkjent uavhengig jemenittisk menneskerettighetsforsvarer som har dokumentert konsekvensene på bakken av de ulike krigførende partene, og som stiller store spørsmålstegn ved den norske risikovurderingen og ber om en umiddelbar stans i eksporten.

Situasjonen i Jemen omtales som vår tids verste humanitære katastrofe. Norge bidro med 324 millioner i humanitær bistand til Jemen i 2017, med den ene hånda. Samtidig som Norge utrustet de krigførende partene med den andre hånda.

Forum for utvikling og miljø anmodet komiteen om å be regjeringen stanse eksporten til land som kriger i Jemen, og at det foretas en uavhengig granskning.

Når det gjelder den norske eksporten av militærmateriell til svært undertrykkende regimer styrker dette landenes militære kapasitet, legitimitet, og mulighet til å undertrykke egen befolkning, understreket Forum for utvikling og miljø.

Det norske regelverket sier at eksport kun skal tillates kun etter en omhyggelig vurdering av politiske forhold i område, blant annet av landenes demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Artikkel 7 i våpenhandelstraktaten sier at våpeneksport ikke skal begås når det er overveiende sannsynlig at de kan bli brukt til å begå eller bidra til alvorlig brudd på internasjonale menneskerettigheter og humanitærrett.

EN strengere og mer presis norsk operasjonalisering av regelverket trengs, mener Forum for utvikling og miljø.

Forum for utvikling og miljø anmodet komiteen om å be Regjeringen om å:

Stanse eksport av alt norsk militært materiell til stater der militæret og det øvrige sikkerhetsapparatet er instrumentelle i systematiske og alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Tolke kriterie 2 i UDs retningslinjer for eksportkontroll vedrørende menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag, og sikre at Norge ikke eksporterer militært utstyr til regimer som er ansvarlige for utstrakte menneskerettighetsbrudd.