Godkjenner eksporten til Saudi-koalisjonen

Godkjenner eksporten til Saudi-koalisjonen

Forrige uke vedtok et flertall på Stortinget å fortsette norsk eksport av militærmateriell til diktaturer og til den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen. -Svært skuffende, sier Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Den 8. januar debatterte Stortinget regjeringens årlige Stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell. Meldingen viser at den norske eksporten til svært autoritære regimer og land som kriger i Jemen fortsatte. Til tross for sterke reaksjoner stemte et flertall av partiene på Stortinget for denne eksporten.

-Det er svært skuffende at flertallet av våre folkevalgte godkjenner denne eksporten av forsvarsmateriell til diktaturer og land som kriger i Jemen. Gjennom denne eksporten risikerer Norge å medvirke til forferdelige lidelser, og undergraver viktig arbeid for fred, menneskerettigheter, humanitær innsats og bærekraftig utvikling, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Norsk våpeneksport til land som kriger i Jemen og til diktaturer fortsetter

Under høringen i november om den årlige stortingsmeldingen om norsk våpeneksport i stortingets utenriks- og forsvarskomité, krevde Forum for utvikling og miljø (ForUM) og flere organisasjoner som Redd Barna, Amnesty og Changemaker, en stans i all eksport av norsk forsvarsmateriell til land som kriger i Jemen, og at det foretas en uavhengig granskning.

- Norge risikerer å medvirke til brudd på menneskerettighetene og humanitærretten gjennom eksporten av norsk militærmateriell til land som kriger i Jemen, sa Forum for utvikling og miljøs daglige leder, til Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Under statspartsmøtet i august om FNs våpenhandelsavtale arrangerte Tønnessen-Krokan et møte mellom Utenriksdepartementets eksportkontrollseksjon som gir eksportlisens og den jemenittiske menneskerettighetsforsvareren Ali Jameel fra organisasjonen Mwatana. Der oppfordret Jameel sterkt Norge om å stanse eksporten av militærmateriell til alle land som kriger i Jemen.

ForUM ba også om stans av eksporten av alt norsk militært materiell til stater der militæret og det øvrige sikkerhetsapparatet er instrumentelle i systematiske og alvorlige menneskerettighetsbrudd.

- Når Norge eksporterer militært materiell til svært undertrykkende regimer, som Saudi-Arabia, styrker dette landenes militære kapasitet, legitimitet, og mulighet til å undertrykke egen befolkning, understreket Tønnessen-Krokan da hun ba Stortingets utenriks- og forsvarskomité anbefale en stans i militæreksporten til diktaturer.

Krever endret eksportpraksis

Denne uken valgte altså stortinget å fortsette eksporten til land som kriger i Jemen og til diktaturer. Forum for utvikling og miljø og medlemsorganisasjoner som Changemaker og Redd Barna reagerer sterkt på vedtaket.

I november erklærte Utenriksdepartementet at Norge ikke vil gi nye lisenser på eksport av forsvarsrelatert utstyr til Saudi-Arabia. Året før stanset regjeringen salget til De forente arabiske emiratene som også kriger i Jemen. Dette var viktige gjennomslag og en klok avgjørelse uttalte ForUM - som hadde håpet at dette vedtakene bare markerte starten på en mer ansvarlig norsk eksport.


Framtida.no - Changemaker rasar mot stortingsflertall for våpeneksport

Dagsavisen - Våpeneksport: Må sette klarere rammer

Teknisk Ukelad - Redd Barna: En skam med norsk militæreksport til Saudi-koalisjon

VG - Søreide: Norske våpen ikke bekreftet i Jemen

Global.no - Stans våpeneksport til diktaturer!

Forum for utvikling og miljø: Høringsinnspill om norsk eksport av forsvarsmateriell

Forum for utvikling og miljø: Barn er ikke militærmål


Signér Redd Barnas kampanje mot våpeneksport til land som kriger i Jemen her

Signér Changemakers kampanje mot våpeneksport til diktaturer her


Norsk våpeneksportdebatt

I januar 2018 stilte SV et representantforslag om å stanse salget av forsvarsmateriell til land som deltar i konflikten i Jemen. Dette forslaget ble avvist.

November 2018 ble den årlige stortingsmeldingen om norsk våpeneksport behandlet av stortingets utenriks- og forsvarskomité. Forum for utvikling og miljø og en rekke norske organisasjoner ba da komitéen om en stans i eksporten til alle land som kriger i Jemen og til svært undertrykkende regimer.

November 2018 kunngjorde Utenriksdepartementet at de ikke vil gi nye lisenser på eksport av forsvarsrelatert utstyr til Saudi-Arabia. ForUM og andre organisasjoner var glade for gjennomslaget, og ba om at vedtaket ble fulgt opp med en stans i all norsk eksport til land som kriger i Jemen.

Januar 2019 vedtok Stortinget å fortsette eksporten av militært materiell til land som kriger i Jemen, og til svært undertrykkende regimer. Se opptak fra Stortingsdebatten her.