Bærekraftsdiskusjoner i lys av korona

Noen av representantene stilte med munnbind. Her fra presentasjonen av Gambias Voluntary National Report (VNR).

Bærekraftsdiskusjoner i lys av korona

Mens store deler av Norge har hatt ferie har bærekraftsmålene vært oppe til diskusjon i FN. ForUM har vært med i den norske delegasjonen til HLPF, og deltatt i diskusjonene fra et hotell i Oslo.

Årets høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF), med Norge i førersetet som ECOSOC-president, foregikk digitalt fra 7.-17. juli. ForUM var representert i den norske delegasjonen ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen og styrets nestleder Dag Fedøy fra Digni.  

Digitale diskusjoner

Det var lenge usikkert hvilket format HLPF 2020 skulle få. – Det er positivt at man klarte å gjennomføre HLPF i den situasjonen verden er i nå. Noen delegasjoner var delvis samlet, da gjerne med ansiktsmasker, men mange representanter logget seg på fra hjemmekontoret. Det er svært viktig at pandemien ikke får stoppe viktige internasjonale prosesser og debatter. Arbeidet med bærekraftsmålene er viktigere enn noensinne, sier Sund-Henriksen.


Følg med her for oppdateringer om viktige kommende internasjonale prosesser som FNs klimaforhandlinger, FNs naturavtale med mer.


Bred deltakelse

Den norske delegasjonen var samlet på et hotell i Oslo, der UD hadde satt opp to studioer. - ForUM setter stor pris på at UD la til rette for deltakelse fra sivilsamfunn også i dette formatet. Vi er generelt bekymret for at sivilsamfunn skal utestenges når møtene blir digitale, sier Sund-Henriksen.

På HLPF hadde man, under norsk ledelse, sørget for at de ulike såkalte major groups fikk delta i diskusjonene. Det var også sivilsamfunnsrepresentanter i en del av landenes delegasjoner. - Vi regner med at sivilsamfunnsgruppene også får plass og taletid under senere digitale FN-møter, som generalforsamlingen i høst, sier Fedøy.

HLPF-Dag-og-Kathrine-liten.JPG#asset:7298

Både Fedøy og Sund-Henriksen holdt innlegg på vegne av den norske delegasjonen. Her under Fedøys kommentar til Nepals VNR. Helge Espe fra Norec til høyre. (Foto: UD)

Ungdomsdeltakelse er også viktig i disse foraene. Årets ungdomsdelegat i den norske delegasjonen var Embla Regine Mathisen. Mathisen er leder av Changemaker, en av medlemsorganisasjonene i ForUM. – Arbeidet med bærekraftsmålene legger hele fundamentet for hva slags framtid barn og unge skal få. Derfor er det så utrolig viktig at vi inkluderes i disse prosessene, sier Mathisen.

Mange viktige tematikker

Konsekvensene av koronapandemien var naturligvis et sentralt tema på møtet. - Under diskusjonen om finansiering ble det sagt at mens man i fjor snakket om gap i finansiering, måtte man i år snakke om en total kollaps. Og de fleste landene som rapporterte på sitt arbeid med bærekraftsmålene trakk fram de enorme konsekvensene av pandemien, sier Sund-Henriksen.

- På den positive siden hadde de aller fleste innleggene et grønt perspektiv. Klimakrisen var naturligvis i fokus, men jeg ble veldig glad over å høre at også naturmangfold ble nevnt mange ganger, sier Sund-Henriksen.

Matsikkerhet var et annet tema som ble diskutert, også i lys av koronakrisen. Her hadde ForUM forberedt et innlegg, men fikk ikke ordet pga tidshensyn. - Vi ville blant annet løfte fram behovet for mer bærekraftige matsystemer. Det var en stor økning i matusikkerhet allerede før koronaen. Nå er det snakk om at krisen kan føre til en dobling i antall som sulter i verden, sier Sund-Henriksen.

Et løft for arbeidet med målene?

Landene bestemmer selv når de vil rapportere til HLPF på sitt arbeid med bærekraftsmålene. Både Norge og Sverige har meldt at de ønsker å gjøre det neste år. – Vi gleder oss nå til en høst med mye fokus på bærekraftsmålene. Regjeringen skal både utarbeide en nasjonal handlingsplan for arbeidet med målene og en rapport (VNR) til neste års HLPF. I tillegg kommer Riksrevisjonens vurdering av regjeringens arbeid på dette feltet. ForUM-fellesskapet ser fram til å bidra inn mot både handlingsplan og VNR. Vi håper disse prosessene kan bidra til økt engasjement og politisk eierskap til Agenda 2030, avslutter Sund-Henriksen.

HLPF2020-Ulstein-2.jpeg#asset:7297

Delegasjonen i møte med utviklingsminister Dag Inge Ulstein. (Foto:UD)


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte var «Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development».

Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («High-level segment»), legger land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR).