Aktivist-dag: menneskehandel

01.12.22 10:00 - 17:00
KFUK-KFUM Global
Frivillighetshuset, K1
Kolstadgata 1
Oslo

I forbindelse med 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner, ønsker vi i KFUK-KFUM Global å invitere til aktivist-dag! Årets tema under 16-dagerskampanjen er menneskehandel, og vil også være hovedtema for aktivist-dagen.Til å lære oss mer om dette temaet har vi fått med oss ROSA - ROSAs mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte. De vil fokusere på situasjonen rundt menneskehandel i Norge, og har også direktekontakt med mange av de som er offer for menneskehandel. Vi får også besøk av Lightup, en ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge handel med mennesker. De vil fokusere mer på det globale, og ha en workshop med deltakerne. Andre del av dagen er satt av til en mer praktisk del, hvor vi skal ha plakatverksted hvor vi skal ha et plakatverksted som skal munne ut i en markering foran Stortinget. Temaet for verkstedet og markeringen er da basert på det vi har lært fra første del denne dagen.

Tidsplan:
09.30-10.00 – Ankomst, mingling, kaffe/te og frukt/snacks
10.00 – oppstart med introduksjon til temaet og arbeidet ROSA gjør
11.00 – workshop med Lightup
12.30 – lunsj
13.00 – plakatverksted
15.00 – markering foran Stortinget
17.00 – takk for i dag

Meld deg på her innen 21. november: https://forms.office.com/r/JVAAi93QiBAktivist-dagen er arrangert med økonomisk støtte fra FOKUS.

Mer informasjon