Boklansering: Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser

16.11.23 11:00 - 13:00
Forum for utvikling og miljø
Hausmannsgate 19

FN-systemet kan være krevende å manøvrere, men det er absolutt mulig å drive vellykket påvirkning. Og når du først lykkes, kan det utgjøre en stor forskjell. Dette er en håndbok om hvordan du og din organisasjon kan drive vellykket påvirkning i alle de ulike stadiene av en internasjonal prosess.

Håndboka er en del av et større prosjekt for å styrke sivilsamfunns meningsfulle deltagelse i internasjonale prosesser. Motivasjonen har vært et ønske om å gjøre norske sivilsamfunnsorganisasjoner, uansett størrelse, bedre rusta til å påvirke internasjonale prosesser mer effektivt. Et viktig grep har vært å samle, analysere og systematisere noe av den omfattende kunnskapen om påvirkning av internasjonale prosesser som har vært spredt på mange hoder i både sivilsamfunnet, embetsverket og i politikken.

Håndboka er en naturlig forlengelse av to rapporter ugitt av Forum for utvikling og miljø (ForUM): Partnerskap, politikk og penger – norske sivilsamfunnsorganisasjoners meningsfylte deltagelse i internasjonale prosesser (2021) og Fra den andre siden av bordet – Myndighetenes syn på samarbeidet med norsk sivilsamfunn i internasjonale prosesser (2023). Disse rapportene kartla henholdsvis sivilsamfunnets opplevelse og myndighetene sin opplevelse. Mye i denne håndboka bygger på funnene i disse rapportene, resten på erfaringer fra forfatterne og andre sivilsamfunnsaktører.

Velkommen til lansering!

PROGRAM

Velkommen v/ Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM

Presentasjon av håndboka v/ forfattere Tonje M. Viken (CONOW) og Ingrid Rostad (ForUM)

Panelsamtale: Erfaringer fra påvirkningsarbeid i internasjonale prosesser, med Anne Marte Sundnes Skaland, Arvid Solheim og Ingrid Rostad. Samtalen ledes av Aron Halfen, leder for politikk i ForUM.

Lunsj og mingling