Bør Norge ha en plan for sluttfasen?

13.08.24 13:00 - 14:00
Forum for utvikling og miljø (ForUM), Naturvernforbundet
Impact Hub Agder Arendal

På vegne av ForUM ønsker vi velkommen til panelsamtale!

  • Hvordan skal Norge greie å omstille oss vekk fra olje- og gass?
  • Bør Norge ha en plan for sluttfasen?
  • I så fall, hva bør en slik utfasingsplan inneholde?

Verden står midt i en klimakrise, og verdens land har akkurat blitt enige om å omstille seg bort fra fossil energi. Også Norge har forpliktet seg internasjonalt til å bidra til at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1.5 grader.

I 2023 la Klimautvalget frem sine anbefalinger for hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. En av anbefalingene var et Norge bør lage en plan for sluttfasen for olje- og gassproduksjonen. Samtidig er holdningen fra de store partiene at olje- og gassektoren bør «utvikles, ikke avvikles». Men er det egentlig mulig å forene norske oljeinteresser med våre internasjonale klimaforpliktelser?

Få med deg panelsamtalen med representanter fra Arbeiderpartiet og Høyre, statsforvalteren og fagforeningen. Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse vil lede samtalen på vegne av ForUM.

Mer informasjon