Broen til framtiden 2023: Ti år med folkets klimakonferanse

30.03.23 14:00 - 21:00
Broen til framtiden
Rebel
Universitetsgata 2
Oslo

PÅMELDING OG PROGRAM: https://www.broentilframtiden.no/broen-til-framtiden-2023

Tid: Torsdag 30. mars. Konferanse fra kl. 14 (dørene åpner kl 13.45), klimafest fra kl. 19.30!

Sted: Rebel, Universitetsgata 2 Oslo

For tiende år på rad inviteres alle som vil jobbe for en rettferdig, grønn omstilling til folkets klimakonferanse: Broen til framtiden 2023. Bak konferansen står en allianse av fagforbund, miljøorganisasjoner, Kirken og trossamfunn, bondeorganisasjoner og forskere som sammen jobber for å bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet.

Energikrise, matvarekrise, krig og konflikt, flyktningestrømmer og økende mistillit til myndigheter, forskning og internasjonalt samarbeid. I 2022 fikk vi en smakebit på det som kommer hvis vi ikke lykkes i klimakampen. En rask, rettferdig og solidarisk energiomstilling, over hele verden og særlig i Europa, har aldri vært mer aktuell.

I Norge må vi kutte mer utslipp hvert år enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode, samtidig som arbeideres rettigheter beskyttes, naturen bevares og bærekraftsmålene nås.

Alt dette krever brobygging - både brobyggende politikk for en omstilling uten sidestykke og enda flere brobyggere, i sterke bevegelser, over hele landet.

Årets konferanse blir litt annerledes. For første gang arrangeres konferansen som en ettermiddagskonferanse med påfølgende klimafest, og stedet er Rebel i Universitetsgata 2 i Oslo. Her skal vi diskutere behovet for kraft og arbeidskraft for å gjøre omstillingen som kommer både grønn og rettferdig, og i forbindelse med det kommende kommunevalget skal vi sette fokus på kommunenes rolle i å implementere klimaløsninger nedenfra.

Om Broen til framtiden: https://www.broentilframtiden....

Mer informasjon