Broen til framtiden 2024

07.03.24 14:00 - 16:00
Broen til framtiden 2024
Rebel
Universitetsgata 2
Oslo

Det er duket for den ellevte Broen til framtiden-konferansen, og rettferdig omstilling er mer aktuelt enn noen gang. Dørene åpner kl. 14:00, programstart kl. 14:30.

Samtidig som vi opplever stadig sterkere og hyppigere ekstremvær både i Norge og i verden, vokser behovet for grønne arbeidsplasser. Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 slår fast at tempoet i oljenæringen bidrar til å redusere norsk økonomis evne til å bygge trygge, grønne jobber for framtida. Hvorfor står da regjeringen fast på prinsippet om å “utvikle, ikke avvikle”? Lars Gulbrandsen, forsker ved FNI, medforfattet nylig en maktutredning om norsk klimapolitikk. Han forteller om sine funn på Broen til framtiden, og vi skal også diskutere klimautvalgets funn i flere bolker.

Broen til framtiden har etterspurt en styrt og rettferdig utfasing av norsk oljenæring helt siden starten. Men hva vil egentlig effekten av dette være på den enkelte arbeidstaker i tilknytning oljesektoren? Og hvilke politiske tiltak trenger vi for å sikre en rettferdig omstilling? Det siste året har Camilla Houeland fra FAFO og flere andre forskere utredet denne problemstillingen for Broen til framtiden. Noen av svarene får du på konferansen.

Men det grønne skiftet er ikke bare industri, kroner og øre. Trengs det også et grønt verdiskifte? Lovisa Mienna Sjøberg mener vi bør lære av det samiske perspektivet, og hvordan det henger sammen med menneskets plass i skaperverket. Vi skal også høre fra Paal Kristian Balstrad om kirkens rolle som verdileverandør i samfunnet, og fra bonde og forfatter Kathrine Kinn, som er aktuell med boka “En bondefortelling”.

Mer informasjon og detaljert program deles i arrangementet fortløpende.

Kontakt oss på e-post, på info@broentilframtiden.no dersom du har spørsmål til arrangementet.

Påmelding: https://broentilframtiden.organisasjon.no/