DEN STORE UTVIKLINGSDEBATTEN 2024

14.08.24 18:30 - 19:30
ADRA Norge, Attac Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), CARE Norge, Caritas, Changemaker, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Digni, Fellesrådet for Afrika, Fokus, FORUT, Forum for utvikling og miljø (ForUM), FN-Sambandet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), LHL Internasjonal, Misjonsalliansen, Mellomkirkelig råd, Norges Vel, Norges Kristne Råd, Plan International Norge, Redd Barna, Røde Kors, SAIH, Sex & Politikk, Spire, Strømmestiftelsen, UNICEF Norge, WWF Verdens naturfond
Bærekraftscenen
Arendal

I en stadig mer urolig verden har internasjonale spørsmål fått økt oppmerksomhet og blitt en viktigere sak for store deler av befolkningen. Samtidig er ikke utviklingspolitikk et felt som alltid får like stor oppmerksomhet.

I Den store utviklingsdebatten 2024 setter vi fokus på de ulike partiene sin helhetlige politikk, og utviklingspolitiske prioriteringer i arbeidet med sine partiprogram fram mot valget i 2025. Hvilke områder innen utviklingsfeltet vil de ulike partiene prioritere? Hvordan vil de andre områdene i partiprogrammet henge sammen med global utvikling og rettferdighet?

Velkommen til årets store utviklingsdebatt!

Deltakere:
• Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister, Senterpartiet
• Espen Barth Eide, Utenriksminister, Arbeiderpartiet
• Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre
• Audun Herning, Partisekretær, SV
• Lan Marie Berg, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne

Debatten ledes av Anne Håskoll-Haugen.

Sted: Bærekraftscenen
For mer informasjon: https://program.arendalsuka.no...

Arrangementet strømmes.

--------------------------------------------------

Arrangører:
ADRA Norge
Attac Norge
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA)
CARE Norge
Caritas
Changemaker
Digni
Fellesrådet for Afrika
Fokus
FORUT
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
FN-sambandet
Kirkens Nødhjelp
Norsk Folkehjelp
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
LHL Internasjonal
Misjonsalliansen
Mellomkirkelig råd
Norges Vel
Norges Kristne Råd
Plan International Norge
Redd Barna
Røde Kors
SAIH
Sex & Politikk
SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
Spire
Strømmestiftelsen
UNICEF Norge
WWF Verdens naturfond

Mer informasjon