En uke til COP28 - Hva bør Norge gjøre? Frokostseminar om klimafinansiering

21.11.23 08:00 - 09:30
SLUG, Forum for utvikling og miljø, Spire, Fellesrådet for Afrika
Litteraturhuset

Vi inviterer til frokostseminar den 21. november på Litteraturhuset.

I slutten av november samles verdens ledere til FNs klimatoppmøte (COP28) for å diskutere og forhandle om hvordan vi sammen kan begrense konsekvensene av klimaendringene. Flere land, særlig på det afrikanske kontinentet, er spesielt sårbare for konsekvensene. Samtidig har minst 54 land behov for umiddelbar gjeldslette. Norge - med sitt finansielle handlingsrom og rikdom som er tett forbundet med driverne av de globale klimautfordringene - må ta sin del av det internasjonale klimaansvaret. Hvordan skal vi unngå at klimatiltak forverrer gjeldskrisene? Og hva bør Norge gjøre?

Det blir innledning av Fedness Thole som er klimaaktivist fra Malawi.

Vi også har samlet et ekspertpanel for å varme opp til klimaforhandlingene:

Julie Rødje - Daglig leder for SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
Pål Trautmann Olerud - Daglig leder for Fellesrådet for Afrika
Cari Anna Korshavn King - Sentralstyremedlem i Spire

Ordstyrer for samtalen er Diego Foss, seniorrådgiver i Redd Barna.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Frokost serveres fra 8.00, og panelsamtalen starter 8.30

Mer informasjon