FN 2.0 - Hvordan bør fremtidens FN se ut?

13.08.24 13:00 - 13:50
FN-sambandet, UNDP, UNICEF, UN Global Compact, UNHCR, Grid Arendal, WFP, UN Women, UNFPA
Altingets scene, Bakgården
GRID-Arendal
Arendal

FN er ikke perfekt, men er fortsatt verdens viktigste fora for internasjonalt samarbeid, utvikling og konfliktløsning.

FN får kritikk og har flere utfordringer og under Arendalsuka 2024, inviterer FN-familien til arrangementet “FN 2.0 - Hvordan bør framtidens FN se ut?"

Dette arrangementet skal undersøke FNs blindsoner, avdekke hvor FN kommer til kort, og utforske mulige løsninger for å skape et mer robust og effektivt FN som kan gi mer samarbeid, bærekraftig utvikling og fred.

  • FN er under enormt press, med tilbakegang i forhold til demokrati, menneskerettigheter og likestilling. Hva skal FN gjøre for å håndtere dette?
  • Hvor effektiv er egentlig dagens FN når det gjelder å håndtere konflikter, sikre menneskerettigheter, og fremme bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan Sikkerhetsrådet reformeres for å mer effektivt implementere sine resolusjoner? Er reform realistisk? Og hindrer dagens vetorett og strukturelle begrensninger fremgang?
  • Hvilke konkrete initiativer må til for å fremme innovasjon og samarbeid innenfor FN-systemet?

Dette er spørsmålene som vil bli utforsket under arrangementet, med et håp om å finne konstruktive løsninger for framtidens FN. Gjennom kritisk refleksjon og åpen dialog, kan vi kanskje begynne å kartlegge veien videre for den eneste organisasjonen som jobber for hele menneskeheten, FN.

Program

Velkommen, Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet

Fagekspertsamtale om FN-systemet. Ordstyrer Oda Bjerkan, konstituert daglig leder, UN Global Compact Norway

  • Arvinn Gadgil, direktør, UNDPs Globale Senter for Styresett, FNs øverste representant i Norge
  • Ayesha Wolasmal, samfunnsdebattant og journalist
  • Niels Nagelhus Schia, forsker, NUPI

Poltisk debatt. Ordstyrer Oda Bjerkan, konstituert daglig leder, UN Global Compact Norway

  • Espen Barth Eide, utenriksminister
  • Ingjerd Schie Schou, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, Høyre
  • Det kan komme flere politikere

Avslutning, Catharina Bu, generalsekretær, FN-sambandet

Mer informasjon