Hva må FN gjøre for å bygge opp Gaza igjen?

13.08.24 14:00 - 14:50
FN-sambandet
Altingets scene, Bakgården, GRID-Arendal
Teaterplassen 3, 4836 Tyholmen
Arendal

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har jobbet i de okkuperte palestinske områdene, Gazastripen og Vestbredden, fra 1949, og har god kunnskap om utfordringene de ser på bakken i dag. Norske organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Care har operasjoner i de palestinske områdene og har tanker om hva verdenssamfunnet må gjøre for å bygge opp Gaza.

 • Hvilke regler trenger verdenssamfunnet for å gjenoppbygge Gaza? Er det nyttig at Palestina blir fullverdig FN-medlem i denne sammenhengen?
 • FN anser Gazastripen for å være under israelsk okkupasjon. Folkeretten legger ansvaret for gjenoppbyggingen på okkupasjonsmakten. Om Israel ikke tar ansvar for gjenoppbyggingen, hvordan skal FN og Norge forholde seg til det?
 • På hvilken måte skal FN og Norge forholde seg til de politiske stridsspørsmålene, slik som israelernes og palestineres sikkerhetsbehov og rettigheter, når gjenoppbygging skal organiseres?
 • Hvor mye ressurser trengs?
 • Hvor mange år vil det ta?
 • Hva kan og bør Norge gjøre for å delta i arbeidet?

Catharina Bu, generalsekretær for FN-sambandet, vil styre samtalen.

Fagligpolitisk samtale

 • Bård Vegar Solhjell, Direktør, Norad
 • Raymond Johansen, generalsekretær, Norsk Folkehjelp
 • Leni Stenseth, tidligere Deputy Commissioner-General i UNRWA

Politisk samtale

 • Åsmund Aukrust, 1. nestleder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Ingjerd Schie Schou, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, Høyre
 • Ingrid Fiskaa, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, SV
Mer informasjon