Hvordan kan kommunale og nasjonale myndigheter legge til rette for folks bærekraftige forbruksvalg?

12.08.24 13:00 - 14:00
Fafo, Samfunnsøkonomisk analyse
MS Lofoten
Arendalsuka

Redusert forbruk og overgang til en sirkulær økonomi er blant de viktigste politiske målene som må nås for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi presenterer forskningsresultater om holdninger til sirkulært og redusert forbruk blant innbyggere i norske storbykommuner, og hva slags handlingsrom kommunene har når det gjelder å bidra til redusert forbruk. Videre vil representanter fra lokale og nasjonale myndigheter, forskning og sivilsamfunnsorganisasjoner diskutere hvordan stat og kommuner i samarbeid med frivillighet og næringsliv bedre kan legge til rette for at folk skal ta bærekraftige forbruksvalg.

Overforbruksdagen (Earth overshoot day) er den dagen i året jordas befolkning har brukt opp de ressursene som kan brukes i løpet av et helt år uten at naturens evne til å reprodusere ressursene i fremtiden overskrides. For verdens befolkning falt denne dagen i år den 25 juli. Det betyr at når vi møtes i Arendal har verdens befolkning overforbrukt årets tilgjengelige ressurser i 18 dager. I Norge kom overforbruksdagen allerede 12. april i år, som betyr at vi har overforbrukt i 122 dager når vi møtes i Arendal.

Redusert forbruk og overgang til en sirkulær økonomi er derfor blant de viktigste politiske målene som må nås for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling, og står i dag høyt på dagsorden både i EU og nasjonalt. EU er i ferd med å innføre flere nye tiltak og reguleringer for å fremme sirkulært forbruk og for at forbrukere skal kunne ta grønne valg. Norske myndigheter har allerede lansert en handlingsplan for sirkulær økonomi, og har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjøre en helhetlig vurdering av virkemidler som fremmer sirkulær aktivitet. Samtidig arbeides det med en handlingsplan for bærekraftsmålene der omstilling av forbruk vil stå sentralt. På lokalt nivå prøver kommunale myndigheter å legge til rette for mer bærekraftig forbruk på ulike måter, blant annet gjennom utlånsordninger og ombrukstiltak, på egen hånd og i samarbeid med frivillighet og næringsliv.

Mange mener likevel omstillingen går for tregt. En studie Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har utført for norske storbykommuner, i samarbeid Verian, viser at ni av ti innbyggere er villige til å legge om forbruket sitt for å bidra til bekjempelse av klimaendringer og bevaring av natur. Samtidig viser studien at to av tre innbyggere mener det er vanskelig å gjøre slike endringer, blant annet fordi alternative forbrukstilbud er vanskelig tilgjengelige eller krever for mye omlegging av hverdagen. Studien peker også på at mange lokale aktører, inkl. kommunene selv, frivillige organisasjoner og næringslivsaktører, opplever at handlingsrommet for å fremme et mer bærekraftig forbruk på lokalt nivå begrenses av politikk, lovverk og reguleringer på høyere nivå.

Representanter fra lokale og nasjonale myndigheter, forskning og sivilsamfunnsorganisasjoner vil diskutere hvilke muligheter og begrensninger som finnes med hensyn til å legge bedre til rette for at folk skal ta bærekraftige forbruksvalg.


Medvirkende

  • Hanne Jordell, seniorøkonom, SØA
  • Svein Erik Stave, forsker, Fafo
  • Trude Andersen, kommunedirektør, Drammen kommune
  • Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen, Høyre
  • Une Bastholm, Stortingsrepresentant, MDG
  • Kathrine Sund-Henriksen, Generalsekretær, Forum for utvikling- og miljø
  • Andrew Kroglund, Skribent, samfunnsdebattant og forfatter, Generalsekretær i besteforeldrenes klimaaksjon, ordstyrer/debattleder