Kurs: Risikohåndtering

06.03.24 09:00 - 07.03.24 16:00
Trond K. Botnen
Lindebergåsen 12A-H0401
Oslo

Norad og andre donorer stiller stadig strengere krav til system for risikohåndtering. Samtidig har Covid-19 pandemien gitt oss en påminnelse om at uventete hendelser kan gjøre selv den beste plan utdatert. Dette kurset gir en introduksjon til risikohåndtering i bistandsprosjekter.

Kurset tar utgangspunkt i ISO 31000 om risikohåndtering og ser på hvordan dette kan tilpasses bistand. Det ser på hvordan systemer for dette kan integreres i organisasjonens eksisterende rutiner, hvordan ansvar kan internt og i samarbeid med partnere i sør. De ulike fasene i risikohåndtering vil bli dekket, som risikoidentifikasjon, -analyse og –behandling/reduksjon. Eksempler på hvordan man kan bygge opp risikomatriser/-registre vil bli introdusert og det vil gjennom kurse bli gitt praktiske gruppeoppgaver for å trene på bruk av teorien i praksis.

Kurset vil både se på risiko for at eksterne og interne hendelser skader resultatoppnåelse, og at prosjektet i seg selv medfører risiko for skade på andre (Do No Harm).

Kurset er mest tilpasset små og mellomstore bistandsorganisasjoner som ikke allerede har avansert system for risikohåndtering.

Påmelding innen: 26.02

Pris: 3.400 kr