Naturkrisen - og hvordan den kan løses

16.08.22 12:00 - 14:00
WWF Verdens naturfond
GRIDs bakgård, inngang fra Rådhusgaten
Arendal

Naturen rundt oss forsvinner i dag i en fart vi ikke har sett maken til siden masseutryddelsen av dinosaurene for 65 millioner år siden. Måten og intensiteten vi bruker naturen på ødelegger den og gir den minimal sjanse til å selv kunne hente seg inn igjen.

Norge har sammen med de fleste av verdens ledere har erklært at vi står ovenfor en naturkrise. Verdens økonomer, helseeksperter og andre samfunnsaktører er alle klare på hvor stor risiko verdenssamfunnet står overfor på grunn av dagens massive naturtap.

Naturkrisen er global, men den er også høyst reell her i Norge. Det sies ofte at “Norge gror igjen”, eller at “vi har så mye natur”, når uberørt natur må vike for andre prosjekter rundt om i landet. Men er det sant at vi ikke har en naturkrise i Norge, at vi har overskudd av natur å ta av, og at vår natur er skånet fra den globale krisen?

I år skal FNs naturavtale inngås. Den skal bli en «Parisavtale» for naturen og vil, hvis ambisjonene er høye nok, kunne være redningen på den globale naturkrisen. Samtidig vil vi trenge tett og aktiv oppfølging av naturavtalemålene i alle land, og Norge bør selv starte arbeidet med å få gjennomført målene her hjemme så raskt som mulig. Men hva skal en slik handlingsplan for mer natur inneholde, og hvordan må den utformes for at den skal sikre at alle samfunnets aktører blir forpliktet av den?

Program:

Global (og nasjonal) naturkrise? v/ Vigdis Vandvik, Professor i økologi ved UiB

Fuglene som forsvant – den norske naturkrisen på nært hold v/ Kjetil Solbakken, leder i BirdLife Norge

FNs naturavtale – hvordan går det med avtalen som skal forandre verden? v/Ingrid Rostad og Kathrine Sund-Henriksen i ForUM

Handlingsplan for å redde naturen – WWFs forslag til et sektorgjennomgripende mesterverk v/ Mathias Stang, WWF Verdens naturfond

Politikerdebatt: Hva skal være Norges innsats for å bekjempe naturkrisen? Hvilke forslag vil partiene gjennomføre for å gi Norge mer natur innen 2030?

Paneldeltakere: Michael Tetzschner (Høyre, Energi- og miljøkomiteen), Ola Elvestuen (Venstre, Energi- og miljøkomiteen), Sigrid Hagerup Melhuus (Arbeiderpartiet, Klima- og miljødepartementet), TBA

Medvirkende:

  • Jon Bjartnes, Politikkansvarlig, WWF Verdens naturfond
  • Vigdis Vandvik, Professor i økologi, Universitetet i Bergen
  • Kjetil Solbakken, Generalsekretær, BirdLife Norge
  • Ingrid Rostad, Rådgiver, ForUM
  • Mathias Stang, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Michael Tetzschner, Stortingspolitiker, Høyre
  • Ola Elvestuen, Stortingspolitiker, Venstre
  • Sigrid Hagerup Melhuus, Statssekretær, Arbeiderpartiet og Klima- og miljødepartementet
Mer informasjon