Ren energi, skitne penger?

14.08.24 12:00 - 13:00
Kirkens Nødhjelp, Tax Justice Norge, ForUM, Redd Barna, Norsk Folkehjelp
Clarion Hotel Tyholmen
Arendal

De siste 20 årene har det blitt investert over 9.500 milliarder dollar i fornybar energi på verdensbasis, og dette tallet vil øke kraftig fremover. Afrika - med omfattende naturressurser og mineraler - vil stå sentralt i denne utviklingen. Samtidig står skjult eierskap, overskuddsflytting og skatteparadis i veien for at ressursene kommer folk og lokalsamfunn til gode. Det har vi også sett i vindkraftutbyggingen i Norge, dokumentert i rapporten “Vindkraftens skyggesider” fra Tax Justice Norge.

  • Hvordan jobber de som investerer internasjonalt i grønn energi, spesielt i utviklingsland, for å sikre ansvarlige investeringer og rettferdig fordeling av verdiskapningen?
  • Kan en skattekonvensjon i FN bidra til mer åpenhet i eierskap og rettferdig fordeling?

Dette er noen av spørsmålene vi stiller til panelet i denne debatten.

Bakgrunn:

Ifølge FN vil vi være avhengig av dyptgående endringer for å begrense skatteunndragelser, korrupsjon og ulovlig kapitalflyt som reduserer skatteinntektene vi trenger for å oppnå bærekraftsmålene. En rammekonvensjon om skattesamarbeid er nå under utvikling i FN, og ligger an til å kunne sette nye normer og standarder for både skatteregler og åpenhet. Forhandlingene er åpne for deltakelse også fra næringslivet, og representerer en sjelden mulighet til å fremme demokratiske, transparente og rettferdige spilleregler for fremtidens økonomi.

Mer informasjon