Skogen - mer enn bare trær

14.08.24 18:00 - 20:00
Sabima, WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom
Plenumssalen, Thon Hotel Arendal
Friergangen 1, 4836 Arendal
Arendal

Velkommen til en opplevelsesreise til skogen!

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge. Men det er mye vi ikke vet – og kunnskap er en av de viktigste forutsetningene for å ta vare på de eldste og mest artsrike skogene i framtida.

Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Prosjektet er et samarbeid mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Mer informasjon