Slik jobber Norden med bærekraft - en kartlegging av Nordiske kommuners arbeid

12.08.24 17:30 - 20:00
FN-sambandet og KS Kommunenes organisasjon
Lille Hotell
Torvgata 5
Arendal

For første gang er bærekraftsarbeidet i Norden kartlagt. Hvordan står det egentlig til med Norge sammenliknet med våre naboland? Hvilke fellesnevnere finner vi og hva er de mest avgjørende faktorene for å lykkes med arbeidet? Sammen med de andre nordiske kommuneorganisasjonene og den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio presenterer vi «Voluntary Nordic Subnational Review» (Nordic VSR) som sammenfatter status, retning og fart for bærekraftsarbeidet i nordiske kommuner og regioner. Rapporten som presenteres på Arendalsuka er fersk rett fra FN-toppmøtet der den er tema under High Level Political forum (HLPF). Møt opp til lansering av rapporten, panelsamtaler og mottakelse etter presentasjonene.

Medvirkende

  • Catharina Bu, generalsekretær, FNsambandet
  • Anne Romsaas, fagleder, KS
  • Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør og styreleder i Bærekraftsnettverket, Molde kommune
  • Åsa Strøm Hildebrand, forsker, Nordregio
  • Kristian Dahlberg Hauge, byrådsleder, Trondheim kommmune
  • Anette Hansen, debattleder, KS
  • Sigrun G.Aasland, statssekretær, Ap, Klima- og miljødepartementet
Mer informasjon