Utviklingspolitisk spørretime med Anne Beathe Tvinnereim / #SpørTvinnereim

26.04.23 09:00 - 10:30
Forum for utvikling og miljø
Kulturhuset, Oslo
Youngs gate 6

Om syv år skal FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål være nådd. Om syv år skal global oppvarming være begrenset til 1,5 grader.

Hva mener norske organisasjoner Norge må fokusere på i utviklingspolitikken for å greie dette?

Og hvordan vil utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og dagens regjering ta oss nærmere en bærekraftig verden innen 2030?

Tradisjonen tro inviterer Forum for utvikling og miljø (ForUM) også denne våren til utviklingspolitisk spørretime med utviklingsministeren!Velkommen til en engasjerende og interessant spørretime der en rekke av ForUMs medlemsorganisasjoner vil utfordre Anne Beathe Tvinnereim med hvert sitt spørsmål.


_____________________________________________________
Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk for ca. 60 norske, miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner. Vi driver politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, og arbeider særlig med FNs bærekraftsmål

Mer informasjon