Registrer arrangement

Forum for utvikling og miljø (ForUM) formidler arrangementer innen bærekraft, klima, miljø, menneskerettigheter, bistand og utviklingspolitikk. Tjenesten er gratis.

Kontaktperson:

(Vises ikke i annonsen. Kontaktes dersom ForUM har behov for avklaringer)