Innhold som omhandler emnet «klimasikkerhet»


Klimasikkerhet må prioriteres i Sikkerhetsrådet
Debattinnlegg:

Klimasikkerhet må prioriteres i Sikkerhetsrådet

Klimaendringene setter menneskeheten i stor fare. Med bare 1,1 graders oppvarming drev klimaendringene i fjor over 30 millioner mennesker på flukt. I 2050 kan antallet fordrevne ifølge Verdensbanken øke til 143 millioner. Dette øker faren for usikkerhet og konflikt.