Hvordan kan Norfund bli best i Norden?

07.11.16 14:00 - 16:00
Forum, FIVAS og Redd Barna
Kulturhuset
Oslo

Hvordan jobber de nordiske utviklingsfinansinstitusjonene for å oppnå utviklingseffekt? Og hva kan de gjøre for å øke sitt bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål? Kom på rapportlansering! 

Rapportlansering og politisk samtale om arbeidet med utviklingseffekt hos Norfund og de nordiske utviklingsfinansinstitusjonene.

Kulturhuset mandag 7.11. klokken 14 til 16 

På programmet: 

Presentasjon av rapporten ‘Investments to support sustainable development’


Kommentar til rapporten ved Norfund

Mathieu Verenyck fra Eurodad om europeiske erfaringer med  utviklingsfinansinstitusjoner og utviklingseffekt

Kommentarer til rapporten fra 

Heidi Nordby Lunde (H)

Bård Vegard Solhjell (SV)

Ordstyrer: Aksel Brannen Sterri

Rapporten ‘Investments to support sustainable development’ er skrevet av danske NCG på oppdrag fra Forum, FIVAS og Redd Barna og syv andre nordiske organisasjoner. Rapporten sammenligner hvordan de nordiske DFIene jobber med utviklingseffekt og sammenheng med utviklingsmålene. Rapporten viser at alle de nordiske organisasjonene kan bli bedre om de lærer av hverandre. Selv om institusjonene gjør mye likt varierer det hvordan de jobber med å hindre skadevirkninger (do no harm) og hvordan de jobber for å sannsynliggjøre og sikre utviklingseffekt. Norfund kan tilsynelatende bedre etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter ved å følge eksempler fra de andre institusjonene. Mer om dette og om Norfund og de andre institusjonene kan du få den 7. november!