Rundebord: Veien mot en handlingsplan for bærekraftsmålene - Erfaringer fra svensk, dansk og finsk sivilsamfunn

11.12.18 13:00 - 16:00
Forum for utvikling og miljø
Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6
Oslo

Tid: Tirsdag 11. desember kl. 13.00-16.00
Sted: Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6
Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Påmelding til Tonje@forumfor.no, senest fredag 7. desember 16:00

11. desember får vi besøk av våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Alle disse landene har fått på plass nasjonale handlingsplaner for bærekraftsmålene. Kravet om en tilsvarende handlingsplan for Norge er en av de viktigste sakene ForUM kommer til å arbeide med i 2019. Som et ledd i dette arbeidet er det en glede for oss å invitere til erfaringsutveksling basert på deres med nasjonale handlingsplaner for bærekraftsmålene i våre naboland.

Disse spørsmålene vil bli diskutert:

  • Nasjonale prosesser fram mot handlingsplanen.
  • Hva ønsket sivilsamfunnet å oppnå, og hvordan arbeidet de?
  • I hvor stor grad ble de trukket inn i arbeidet?
  • Hva fikk de gjennomslag for, og hva fikk de ikke gjennomslag for?
  • Hvordan følges disse planene opp nasjonalt?
  • Hva ville vi gjort annerledes, og hva ville vi gjort om igjen?

13.00-13.15: Velkommen og innledning: Borghild Tønnessen Krokan, ForUM for Utvikling og miljø

13.15-13.10: Presentasjon Sverige: Sofia Svarfvar fra Concord

13.10-13.35: Presentasjon Danmark: Helene Gjerding fra 92-gruppen – Forum for bæredygtig udvikling

13.35-14.00: Presentasjon Finland: Outi Hakkarainen fra Fingo

14.00-14.15: Pause

14.15-15.45: Diskusjon

15.45-16.00: Avslutning og oppsummering

INNLEDERNE

Sofia Svarfvar er Policy and Advocacy Coordinator for den svenske plattformen CONCORD. Svarfvar har lang erfaring fra arbeid med effektiv og bærekraftig utvikling og har fulgt Agenda 2030-prosessen for Sverige, EU og globalt. Svarfvar var også redaktør for Concord Sverigs rapport Barometern 2018. Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling I genomförandet av Agenda 2030.

Outi Hakkarainen er Policy Adviser for Sustainable Development i den finske paraplyorganisasjonen Finnish Development NGOs – Fingo, som nylig ble opprettet av Kepa og Finnish NGDO Platform to the European Union, Kehys. Fingo har ekspertise på global utvikling og representerer 300 finske sivilsamfunnsorganisasjoner. Hakkarainen har fulgt Agenda 2030-prosessen nasjonalt og globalt fra starten av og har deltatt i produksjonen av oppfølgingsrapporter fra det finske sivilsamfunnet i 2017 og 2018.

Helene Gjerding. Helene Gjerding er Policy and Research Adviser i Danish 92 Group.