Stortingstalanoa for økte klimaambisjoner

25.10.18 12:00 - 15:00
Forum for utvikling og miljø, Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet og WWF Verdens naturfond
Stortinget, inngang resepsjonen i Akersgt. 21. Kinosalen i 5. etg.
Oslo

Som en del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen holdes det i 2018 nasjonale og internasjonale dialoger for å gi innspill til landenes nasjonale klimamål som skal styrkes og meldes inn til Parisavtalen før 2020.

Fiji, vertsland for klimaforhandlingene, har kalt disse klimadialogene Talanoadialoger. Målet er å søke svar på tre spørsmål: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi oss dit?

Gjennom å dele fortellinger og erfaringer som skaper empati og forståelse, og bygger kunnskap og tillit, er hensikten at politikere – med innspill fra andre aktører i samfunnet – skal finne kloke felles løsninger.

Vi inviterer til Stortingstalanoa, med blant andre;

  • Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet
  • Jan S. Fuglestvedt, Forskningsleder ved CICERO og Vice Chair i Arbeidsgruppe 1 i FNs Klimapanel
  • Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær for Kirkens Nødhjelp
  • Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder, Forum for utvikling og miljø
  • Klimahilsen fra Norge og Kenya
  • Stortingsrepresentanter fra åtte partier vil dele sine historier, erfaringer og sitt syn på spørsmålene.
  • Barn og ungdom deler fortellinger og budskap fra ungdomstalanoaer som er holdt rundt om i Norge (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
  • Jan Ivar Korsbakken, forsker i klimaøkonomi ved CICERO Senter for klimaforskning
  • Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet

Se program her.

Påmelding: Send epost til forumfor@forumfor.no senest 18. oktober