Oljefond-selskap klaget inn for menneskerettighetsbrudd

Oljefond-selskap klaget inn for menneskerettighetsbrudd

For første gang er oljefondet klaget inn til OECD. – Oljefondet har investert i det sørkoreanske selskapet POSCO, som anklages for medvirkning til omfattende brudd på menneskerettighetene i India, sier seniorrådgiver i ForUM, Gunhild Ørstavik, som følger saken.

Oljefondet klaget inn sammen med POSCO
Stålselskapet POSCO er klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som omhandler anbefalinger til selskaper om samfunnsansvarlig forretningsførsel. Statens pensjonsfond – Utland, eller oljefondet, som har investert i det sørkoreanske selskapet er dermed det første norske fondet som skal vurderes av OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

ForUM står bak sammen med den indiske NGO-alliansen Lok Shakti Abhiyan, det koreanske NGO-nettverk KTNC Watch og den nederlandske NGO-alliansen Fair Green and Global Alliance. POSCO er klaget inn til det sørkoreanske kontaktpunktet, de to nederlandske fondene er klaget inn i Nederland og oljefondet til det norske kontaktpunktet.

Menneskerettighetsbrudd i India
POSCO anklages for omfattende brudd på menneskerettighetene i forbindelse med planlagt utbygging av jernmalmreserver, bygging av et stålverk og tilhørende infrastruktur i staten Odisha, India.

- Indiske myndigheter ønsker etableringen av prosjektet som er en av de største direkte investeringene i India noensinne velkommen og konflikten med berørte folkegrupper og lokalsamfunn har vært usedvanlig brutal, sier seniorrådgiver i ForUM, Gunhild Ørstavik.

Det har vært væpnete angrep og bruk av bomber mot sivile, alvorlige personskader og et dødsfall. Fredelige demonstranter har blitt angrepet av store grupper innleide, tungt bevæpnete voldsmenn, og folk hevder å ha blitt mishandlet og torturert. Boliger er brent ned og skoler i de omstridte områdene har gjentatte ganger blitt stengt for å brukes som base for opprørspoliti.

- I stedet for å forsøke å forhindre menneskerettighetsbrudd knyttet til virksomheten, har POSCO taust bivånet det hele og forholdt seg passiv til de åpenbare overgrepene som politiet i Odisha, private kontraktører og væpnede grupper har utsatt folk for. Dette til tross for at konflikten har fått mye oppmerksomhet i media, sier Ørstavik.

Den enes brød den andres død
Et av de selskapene som får den norske oljeformuen til å vokse er nettopp det sørkoreanske selskapet POSCO.

- Investeringen i POSCO strider mot pensjonsfondets etiske retningslinjer og mot OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, sier Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

- I statsbudsjettet for noen uker siden fordelte finansministeren raust med brød på bordet rundt i det norske samfunnet. Mye av denne formuen er skapt av andre, langt unna den norske formuen, og under helt andre forhold enn vi kan glede oss over i Norge, sier Gunhild Ørstavik.

Konsekvenser for menneskerettigheter og miljø
POSCO er klaget inn fordi de ikke har gjennomført en omfattende selskapsgjennomgang (due diligence) på menneskerettigheter og miljø. Det har heller ikke gjennomført konsultasjoner med berørte lokalsamfunn for å få oversikt over det fulle omfanget, mulige sosiale og miljømessige konsekvenser, samt konsekvenser for menneskerettighetene.

- Disse manglene gjør at POSCO ikke vil være i stand til å forebygge eller dempe de betydelige negative innvirkninger på tusenvis av mennesker og miljø dersom det foreslåtte prosjektet fortsetter, sier Ørstavik.

Over 20 000 mennesker står i fare for å drives på flukt dersom selskapet gjennomfører sine planer i området.

- Dette er folk som bor der har bodd der i generasjoner og mange av dem har spesiell juridisk beskyttelse som urfolk, sier Ørstavik.

Omtrent 75% av det totale landområdet tildelt det foreslåtte prosjektet består av skog.
- Folk i området er avhengig av skogen og kysten for å produsere mat som ris, grønnsaker, frukt og fisk, men også for å dyrke eksportvarer som betelblader og cashewnøtter. Lokalbefolkningen har fram til nå levd på en fredelig og bærekraftig måte med jordbruk og fiske, avslutter Ørstavik.

Aftenposten skrev om saken 23.01.13: Oljefondet granskes for etisk brudd


Se videosnutter på Youtube om konsekvensene av POSCOs virksomhet i India:

Peoples resistance to POSCO

Anti Posco Leader Illegally Chained to Hospital Bed
The secret of Dhinkia & other villages opposing POSCO steel project
No POSCO


Relevante emner