Tydelige partier om bistand

Tydelige partier om bistand

Det var stor oppslutning om politikerdebatten som ForUM og RORG-samarbeidet arrangerte på Stortinget i går. – Vi utfordret partiene til å svare på hva de vil med norsk bistand som en del av norsk samstemt politikk for utvikling. Svarene vi fikk var ganske tydelige, sier seniorrådgiver i ForUM, Elin Enge.

- Det var i debatten i går bred enighet om at en samstemt utviklingspolitikk er helt avgjørende for å gi utviklingseffekt, sier Elin Enge.

- Dette er svært positivt. Nå er det viktig å ta dette fra ord til handling, sier Sidsel Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet.

Norge som investor
Flere partier trakk opp økonomisk vekst som en forutsetning for fattigdomsbekjempelse, og betydningen av Norge som investor ble vektlagt i debatten.

- Å øremerke en andel av oljefondet til fattige land ble applaudert av flere av partiene, inkludert Frp, fulgt av krav om et sterkere etikkråd fra SVs side, sier Enge.

Omfordeling blir et tema framover i bistandsdebatten med den kommende Fordelingsmeldingen som regjeringen har varslet. Flere av partiene var innom dette temaet på debatten.

Teller størrelsen?
Også i denne bistandsdebatten ble volum og effekt av bistandspengene et sentralt tema. Er 1% målet viktig? Alle regjeringspartiene, samt KrF og Venstre, slår ring om det målet, mens Høyre og FrP vil gå bort i fra å ha en prosentsats til bistand og åpner for å kutte i bistandsbudsjettet. Høyre signaliserer også at man kan øke bistanden hvis det påviselig gir god utviklingseffekt.

- Helse og utdanning taler alle varmt for. Det samme gjelder for demokrati og menneskerettigheter. I debatten videre er blir det interessant å se hva som faktisk prioriteres, sier Enge.

Debattserie fram mot Stortingsvalget
ForUM og RORG-samarbeidet vil fortsette utviklingsdebatten i en serie politikerdebatter fram mot valget 2013.

- Norge som investor og næringsutvikling i Sør, samt en større debatt om samstemthet står på dagsorden, avslutter Enge.


Relevante emner