Brett opp ermene Vidar!

VG, 26.6.2016.

Etter å ha fulgt klimaforhandlingene denne forsommeren oppsummerer vi slik: norske myndigheter har alt for svake ambisjoner og kommer ikke til å etterleve intensjonen i Paris-avtalen som nylig ble ratifisert av Norge. Forum kommer derfor med noen anbefalinger til klimastatsråd Vidar Helgesen:

Brett Opp Ermene Vidar

Relevante emner