Sytten mål. En framtid.

Sytten mål. En framtid.

Denne rapporten er basert på innspill fra sivilsamfunnet til norske myndigheter og tar for seg hvordan Norge kan nå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Denne rapporten er utarbeidet av Forum for utvikling og miljø (ForUM),  en paraply av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner med
nærmere en million medlemmer tilsammen. ForUM representerer mange ulike fagfelt og jobber hovedsakelig med politikkutvikling innen
miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter. Denne rapporten er i all hovedsak tilsvarende innspill organisasjonene ga til norske myndigheter i forbindelse med Norges rapportering til FNs High Level Political Forum i juli 2016 på hvordan de skal nå FNs bærekraftsmål. 


Rapporten har blitt til etter bidrag fra: Caritas, Digni, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas), Forum for utvikling og miljø (ForUM), FORUT, Framtiden i våre hender (FIVH), Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), IPB, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), LOs internasjonale avdeling, Naturvernforbundet, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Regnskogfondet, Sex og politikk, Spire, Studentene og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Utviklingsfondet, Victoria W. Thoresen ved Høyskolen i Hedmark og WWF-Norge.

I redaksjonsgruppen satt: Borghild Tønnessen-Krokan, Arvid Solheim og Ingvild Hancke Øgstad (ForUM), Anita Sæbø og Ragnhild Therese Nordvik (FOKUS), Eirik Lindebjerg (WWF-Norge) og Irene Dotterud (Redd Barna).

Stor takk til alle som har bidratt!

Design: Jenny Jordahl / Differ Media
Trykk: Grøset Trykk AS
Forsidefoto: Pixabay, CCO Public Domain