Ingen skal utelates

“Ingen skal etterlates” (leave no-one behind) er en hjørnestein i Agenda 2030 og arbeidet med bærekraftsmålene.

Ingen skal utelates

Regjeringen vil lage en strategi for å sikre at ingen faller utenfor når bærekraftsmålene skal nås. - En god start, mener Forum for utvikling og miljø.

Granavolden-plattformen knesetter prinsippet om at “ingen skal etterlates” (leave no-one behind) som er en hjørnestein i Agenda 2030 og arbeidet med bærekraftsmålene. Dette prinsippet danner bunnplanken i arbeidet med bærekraftsmålene. I innsatsen for bærekraftig utvikling må man passe på at også de aller mest marginaliserte gruppene løftes. Det vil for eksempel si at også den blinde jenta i rullestol i en avsidesliggende landsby skal få tilgang til god utdanning.

Regjeringen vil nå utarbeide en strategi for å sikre at marginaliserte grupper, som tros- og livssynsminoriteter, LHBTIQ-personer og mennesker med nedsatt funksjonsevne, blir tatt hensyn til i relevante satsinger.

- Dette er en god start. Gode konsultasjonsrunder med sivilsamfunnet er viktig, særlig med representative organisasjoner som har gode lokale kontakter i utviklingsland som kan komme med relevante innspill, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Hun understreker at regjeringens satsing på global helse, utdanning, skatt, matsikkerhet og menneskerettigheter er viktig for å nå alle, også de fattigste.

-Fattigdommen har blitt kraftig redusert, og vi lever lenger og med færre sykdommer. En helhetlig og ambisiøs politikk for bærekraftsmålene, global helse, utviklingsfinansiering og menneskerettigheter trengs for å sikre at ingen etterlates, sier Tønnessen-Krokan.


Relevante emner