Større åpenhet rundt SDGene

Større åpenhet rundt SDGene

I årets stabudsjett tar Norge grep for å styrke implementeringen av FNs bærekraftsmål. - En god begynnelse, men Norge har fortsatt en vei å gå før vi kan kalle oss en pådriver, mener daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har lenge kritisert Norges rapportering på bærekraftsmålene for å ikke gi et godt nok bilde av hvordan Norge ligger an i arbeidet med å nå FNs 17 bærekraftsmål. ForUM har blant annet ønsket en nasjonal plattform der statistikk og indikatorer som er relevante for bærekraftsmålene kan samles og kommuniseres.

Startskuddet for arbeidet kom med statsbudsjettet for 2020, hvor Statistisk Sentralbyrå fikk klarsignal til å samle og tilgjengeliggjøre norsk statistikk om bærekraftsmålene på én nasjonal plattform.


Les ForUMs innspill til statsbudsjettet her!


Viktig steg

− Dette er et viktig tiltak for å styrke implementeringen av bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Sund-Henriksen trekker frem Danmarks Statistik sin plattform som et godt eksempel på hvordan en slik plattform kan se ut, og tabellbanken til Akershus fylkeskommune som et annet.

− Forhåpentligvis vil dette føre til at norsk rapportering på bærekraftsmålene i større grad lener seg på konkret statistikk, som igjen vil gi oss bedre oversikt over hvordan Norge egentlig ligger an i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sier Sund-Henriksen.


Les ForUMs kronikk om norsk rapportering i Bistandsaktuelt


God begynnelse

− Dessverre ble det ikke satt av midler til utvikling av nasjonale indikatorer som er relevante i en norsk kontekst, sier Sund-Henriksen, som peker på at Norge rapporterer på indikatorer som er mer relevante for utviklingsland.

Norge bruker i dag statistikken til å rapportere på globale indikatorer som er mest relevante for land som er atskillig fattigere enn Norge. Gode indikatorer er det som forteller oss om vi er på sporet eller ikke. Norge kommer svært godt ut på de aller fleste – siden mange av indikatorene er utviklet med tanke på land som er atskillig fattigere. Det er blant årsakene til at ForUM mener – og FN anbefaler – at medlemslandene bør utvikle nasjonale indikatorer som er relevante i en nasjonal sammenheng. Sammenlignbare land som har gjort dette, er blant andre USA, Storbritannia, Canada, Tyskland, Frankrike og Belgia.

− SSB-prosjektet er en viktig og god begynnelse, men det er viktig at det ikke blir med den gode begynnelsen, avslutter Sund-Henriksen, som mener Norge fortsatt har en vei å gå før vi kan kalle oss en pådriver for bærekraftsmålene.


Les mer om statistikk og nasjonale indikatorer i ForUMs notat om betydningen av en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene her