Brev til Erna Solberg om Norges rettferdige ansvar for Parisavtalen

Les hele brevet her!

13 norske klimaorganisasjoner krever at Norge øker ambisjonene for klimafinansiering og grønn omstilling, slik at Norge tar sitt rettferdige ansvar for å nå 1,5-gradersmålet. Norge er ett av få land som har meldt inn nye ambisjoner for utslippskutt, og det er vi glade for. Men klimakrisa er så stor at Norge, som har blitt rik på olje og gass, må ta en større del av ansvaret for Parisavtalen enn det vi gjør i dag.