Brev til Stortingets folkevalgte om handlingsplan for FNs bærekraftsmål

I januar sendte Forum for utvikling og miljø og klimaaktivist Penelope Lea brev til Stortingets 169 folkevalgte, og ba om en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål.

I brevet lå ForUMs politiske innspill om hvordan Norge kan styrke samstemtheten ved å få på plass en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, et personlig brev fra Penelope Lea og et brev fra daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.

Les brevet fra Kathrine Sund-Henriksen her.


Relevante emner