Ella Marie Hætta Isaksen skal lede konsultasjonen for sivilsamfunnet

Ella Marie Hætta Isaksen på scenen under Liet International. Foto: Mads Suhr Pettersen.

Ella Marie Hætta Isaksen skal lede konsultasjonen for sivilsamfunnet

På talerlisten står en rekke spennende navn fra hele verden, blant annet en talsperson for urfolk som ble arrestert i Russland for sin aktivisme, og den yngste personen som noen gang har talt til FNs om klima.

Mer enn 200 aktører fra sivilsamfunnet møtes på søndag 7. juni for å diskutere marin forsøpling, oppbyggingen av samfunnet i kjølvannet av korona, utvikling i harmoni med naturen, og involvering av sivilsamfunnet.

ForUMs styreleder innleder om hav

En rekke talere fra hele verden skal innlede om de ulike temaene for konsultasjonen som ForUM organiserer i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og FNs miljøprogram.

ForUMs egen styreleder, Eirik Lindebjerg, skal innlede om marin forsøpling. Lindebjerg jobber i WWF med plastproblematikken i havet, og er sentral i den globale bevegelsen som jobber for en internasjonal avtale for å fikse plastproblemet.

Se hele listen over talere her!

Urfolksaktivist bidrar med sitt perspektiv på bærekraftig utvikling

Rodion Sulyandziga ble arrestert i 2016 da han skulle lede et seminar i Russland. På søndag skal han innlede på konsultasjonen og bidra med urfolks perspektiv på hvordan vi kan skape utvikling i harmoni med naturen.

Urfolk opplever ekstra sterkt press under koronakrisa. I Brasil fører koronatiltak og mindre overvåkning til at urfolksgrupper blir utsatt for både smitte og vold fra aktører som driver med ulovlig hogst, gruvedrift eller kokadyrking.

Det er viktigere enn noen gang at urfolksstemmer blir hørt i det globale miljøarbeidet

Ungdom har en sterk stemme på konsultasjonen

Yugratna Srivastava fra India er den yngste personen som noen gang har adressert FNs angående klimaendringene i 2009, den gang bare 12 år gammel. Srivastava er kontaktpunkt for FN gruppa for Barn og Unge. Hun jobber med å engasjere unge mennesker i utformingen, implementeringen, og oppfølgingen av politikk som angår bærekraftig utvikling.

Konsultasjonen ledes også av en ung miljøengasjert artist og aktivist fra Norge, nemlig Ella Marie Hætta Isaksen. Isaksen er vokalist i bandet ISÁK og har i mange år vært engasjert i Natur og Ungdom.


Relevante emner