Nasjonale handlingsplaner og strategier for bærekraftsmålene - gode eksempler fra arbeidet med bærekraftsmålene i andre land

Les briefen her!

Norge skal i 2021 få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. I det kontinuerlige arbeidet med å utvikle og revidere den norske handlingsplanen har vi mye å lære av erfaringer fra andre land. Tyskland fikk for eksempel sin første nasjonale strategi for bærekraftig utvikling allerede i 2002.


Relevante emner