-Norsk plan for bærekraftsmålene må endre Norge

- Denne planen må få betydelige konsekvenser for at Norges globale fotavtrykk blir bærekraftig. Vi vil jobbe hardt for at dette blir en plan som fører til en mer samstemt norsk politikk for utvikling, så Norge unngår å gi med en hånd mens vi tar med den andre, sier Kathrine Sund-Henriksen.

-Norsk plan for bærekraftsmålene må endre Norge

Norge skal nå få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. - En veldig god nyhet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, som forventer at planen forandrer Norge.

I dag meldte regjeringen at de vil utarbeide en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. FNs 17 bærekraftsmål skal være nådd i 2030, og omhandler alt fra å utrydde ekstrem fattigdom og bekjempe sult, til å bekjempe klimaendringer og bevare naturen.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har lenge bedt om en slik plan, og daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, er glad for å høre at dette arbeidet nå settes i gang.

- Dette er en veldig god nyhet! Dette er noe vi og våre medlemsorganisasjoner har etterspurt i mange år! FNs bærekraftsmål er veldig ambisiøse, og er umulig å nå uten en god plan. Dette kan vi nå få, sier Sund-Henriksen.

-Dette må endre Norge

Der FNs tusenårsmål kun skulle nås av utviklingsland, skal alle land nå bærekraftsmålene. Skal verdenssamfunnet lykkes, må alle land endre seg radikalt, også Norge, sier Sund-Henriksen.

- Norge henger etter i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Vårt globale fotavtrykk er fortsatt enormt. Vi er langt unna å forbruke bærekraftig, slik mål 12 sier vi skal gjøre innen 2030. Og samtidig som vi har programmer for å bevare natur som regnskog, investerer fortsatt Oljefondet i regnskogødeleggende næringer, sier Sund-Henriksen.

Sund-Henriksen sier hun forventer at det i arbeidet med planen blir sett særlig på slike dilemmaer, og på målene Norge henger etter på.

- Denne planen må få betydelige konsekvenser for at Norges globale fotavtrykk blir bærekraftig. Vi vil jobbe hardt for at dette blir en plan som fører til en mer samstemt norsk politikk for utvikling, så Norge unngår å gi med en hånd mens vi tar med den andre, sier Sund-Henriksen.

Ber Regjeringen inkludere bredt og lære av andre land

Til Dagsavisen sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at han ønsker et bredt samarbeid. Sund-Henriksen mener det er svært viktig med en god prosess for at denne planen skal bli god.

- Det er avgjørende at regjeringen nå legger opp til en bred dialog og inkluderende prosess. Vi kan bidra med erfaringer fra sivilsamfunnspartnere i andre land, som har vært med på både gode og mindre gode prosesser fram mot nasjonale handlingsplaner, sier Sund-Henriksen.

Sammen med sine nordiske partnere lanserte ForUM nylig en publikasjon som kommer med anbefalinger til hvordan Norge bør gå fram i arbeidet med en nasjonal handlingsplan. Publikasjonen gir også en oversikt over de andre nordiske landenes handlingsplaner og prosessene som har blitt gjennomført. Sund-Henriksen ber Regjeringen lære av sine naboland.

- Vi mener dette gir et godt grunnlag for å utvikle en norsk handlingsplan som trekker på de beste elementene ved våre nabolands planer og prosesser, sier Sund-Henriksen.

Kontakt:
Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, 411 05 167 kathrine@forumfor.no
Hannah Eline Ander, kommunikasjonsrådgiver, 93 65 22 61,
hannah@forumfor.no