Aron Halfen blir leder for politikk i Forum for utvikling og miljø

Aron Halfen går fra Caritas til Forum for utvikling og miljø. Foto: Maria Langås

Bildebeskrivelse: Aron Halfen, mann i blå skjorte med kort brunt hår og skjegg, foran et verdenskart.

Aron Halfen blir leder for politikk i Forum for utvikling og miljø

Etter sommeren skal Aron Halfen lede Forum for utvikling og miljø (ForUM) sitt politiske arbeid og teamet med fagrådgivere. Les vårt intervju med Aron her!

Hei Aron! For de som ikke kjenner deg, kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg er en engasjert, glad og utadvent person født i Lund i Sverige. Men jeg har vokst opp i Oslo, og elsker marka og friluftsliv i nord. Jeg har vært engasjert i miljø og politikk siden barndommen og er utdannet statsviter. I hele min yrkeskarriere har jeg jobbet med klima- og utviklingspørsmål, for eksempel i ZERO, Utenriksdepartementet og i Caritas Norge. Jeg ser veldig frem til å benytte en allsidig erfaring fra både statsforvaltningen og sivilsamfunnet når jeg nå tar fatt på et nytt kapittel i ForUM.

Hva tenker du blir viktig i arbeidet for bærekraftsmålene fremover?

Jeg tror det viktigste blir å få frem hvor avgjørende bærekraftsmålene er for vår felles fremtid. At alle bidrag teller og at endringene som må til også kan gi høyere livskvalitet for de som opplever omstillingen som truende eller umulig. Det vil kreve et skippertak fra myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn og vi har ingen tid å miste frem mot 2030.

Hva gleder du deg mest til med å jobbe i ForUM?

Jeg kjenner ForUM sitt arbeid godt fra før gjennom å ha deltatt i og jobbet i klimagruppa og styret. Derfor vet jeg at det er et engasjert og kompetent miljø jeg blir en del av. Jeg gleder meg til å kunne bidra til at ForUM sitt arbeid blir enda mer synlig og at vi får større innflytelse på avgjørende politikkområder som er høyt prioritert av våre medlemmer.

Jeg ser virkelig frem til å både motivere og bli motivert av felleskapet og engasjementet som utgjør ForUM, og gleder meg til høsten!

Aron Halfen begynner i Forum for utvikling og miljø 1. september.