Dagens kriser mater morgendagens katastrofer

Nationen, 05.06.2022
Kronikk skrevet av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Les kronikken her

"En ny rapport fra FN viser at pandemien, klimaendringene og krigen i Ukraina vil ha konsekvenser i lang tid framover. Det kan Norges bistandskutt også ha."