Håper på krav om nullutslipp for Oljefondet i 2050

E24, 31.05.2022

Les saken her

"Stortinget må sette et mål om at selskaper Oljefondet er investert i skal ha nullutslipp innen 2050, mener flere organisasjoner.

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 57 norske organisasjoner, er "svært glade" for regjeringens forslag om et nullutslippsmål for fondet, og gleder seg over at fondet skal være verdensledende på å håndtere klimarisiko."