Kjemper for urfolk i ny naturavtale

Dagsavisen, 21.03.2022

Les saken her

Menneskerettigheter og urfolksrettigheter vil være veldig viktig for å få en så effektiv global naturavtale som mulig, sier fagrådgiver Ingrid Rostad i Forum for utvikling og miljø.