Regjeringen om naturavtalen: - Kan bli vesentlig bedre

Dagsavisen, 14.03.2022

Les saken her

Regjeringen er enig med WWF Verdens naturfond i at utkastet til en global naturavtale ikke er godt nok.