Europeisk opprop – Ikke frys støtten til sivilsamfunn i Israel og Palestina

ForUM mener støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å dokumentere menneskerettighetsbrudd er viktigere enn noensinne. Foto: Timon Studler / Unsplash.

Europeisk opprop – Ikke frys støtten til sivilsamfunn i Israel og Palestina

ForUM har signert et felles opprop og brev til EU og deres medlemsland som uttrykker bekymring over at støtte til både israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner fryses som følge av den pågående krigen i Gaza.

Disse kuttene får alvorlige konsekvenser for ivaretakelsen av menneskerettighetene i både Israel og Palestina, og svekker legitimiteten til arbeidet for menneskerettighetene i regionen. ForUM mener støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å dokumentere menneskerettighetsbrudd er viktigere enn noensinne og at kuttene i støtten til slike organisasjoner kommer på verste mulige tidspunkt.

Brevet ForUM har signert kan leses i sin helhet her.

ForUM mener:

Krigen på Gaza-stripen er brutal. Sivile lever og dør i en humanitær krise. Både Hamas og Israel har begått krigsforbrytelser, inkludert angrep på sivile. Vi er også vitne til en forverring av situasjonen på Vestbredden med økende vold mot palestinere fra bosettere i okkuperte områder og et tiltagende spenningsnivå. Den midlertidige våpenhvilen er viktig, særlig fordi den bidrar til avgjørende nødhjelpsleveranser, men den er kun midlertidig og svært skjør. ForUM mener at det må forhandles frem en varig våpenhvile som grunnlag for fred, og at krigsforbrytelser må etterforskes og de ansvarlige stilles for retten.

Det har også kommet fram at det norskeide selskapet Nammo sitt datterselskap i USA har produsert våpen som har blitt eksportert til Israel mens krigen i Gaza har pågått. ForUM er kritiske til norsk våpeneksport, særlig når norske våpen bidrar til undertrykkelse av sivile. Selv om norsk våpeneksportregelverk ikke er bindende for datterselskap registrert i andre land, har det norske selskapet Nammo, og norske myndigheter gjennom sine eierandeler, et etisk ansvar for denne eksporten.

Israels folkerettsstridige okkupasjon er et vedvarende og stadig større hinder for tillitsfulle fredssamtaler mellom partene. Norsk Folkehjelp har kartlagt norske investeringer i okkuperte områder i en rapport. Her kommer det fram at norske banker har investeringer i okkuperte områder på Vestbredden. De har også funnet at SPU (Statens Pensjonsfond Utland) har investeringer som profitterer på utbygging av bosetninger i strid med folkeretten. ForUM mener at norske aktører, og spesielt SPU, har ansvar for å sikre at de ikke investerer i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på folkeretten.