ForUMs medlemmer og lokalvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

ForUMs medlemmer og lokalvalg 2023

Flere av ForUMs medlemsorganisasjoner har laget verktøy og veiledere for å hjelpe deg i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. I denne saken har vi samlet disse. Godt valg!

Naturnvernforbundet
Naturnvernforbundet har samlet lenke til valgomat, faktark om hva kommunene bestemmer over og hvordan kommunene kan redde natur, på en egen nettside. De har også en valgsak fra deres medlemsmagasin, og har laget et Facebook-arrangement for deg som ønsker å gi din stemme for naturen.

Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender har både laget en sak om hvordan du kan utfordre lokalpolitikerne på klimatiltak, og en rangering over kommunenes utslipp.

WWF
“Velg et parti som sier ja til mer natur og nei til nedbygging og overforbruk. Velg naturen!” skriver WWF på sin nettside om valget. Siden inneholder konkrete tips til hvordan gå fram for å finne ut av hvem du skal stemme på.

Sabima
“Ditt kommunestyre kan prioritere naturen, men gjør de det?” spør Sabima. I deres “Naturkampen” kan du får oversikt over hvordan folkevalgte ivaretar naturen i hver kommune – sammenlagt, innenfor hver kategori, og opp mot andre kommuner innenfor hver enkelt indikator.

Redd Barna
Redd Barna og Snakk AS arrangerer Barnas valg, et stort demokratiprosjekt for barn. Alle som går i 5. - 10 trinn kan stemme frem til torsdag 7. september kl 15.00.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Bonde- og Småbrukerlag har laget en oversikt over noen landbrukspolitiske saker som kan være aktuelle i årets valg.

Er det noe vi har glemt? Send en e-post til ida.akerstedt@forumfor.no.