Nigerianere til Oslo: Krever svar fra Tangen om verdens største miljøkatastrofe

Aksjon sammen med ANEEJ foran IBIM sine kontorer for å kreve rettferdighet for Nigerdeltatet.

Nigerianere til Oslo: Krever svar fra Tangen om verdens største miljøkatastrofe

Fire representanter fra den nigerianske organisasjonen Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ) er denne uka i Oslo for å snakke om de katastrofale følgene av miljøødeleggelsene og Oljefondets ansvar i Nigeria.

Gjennom Oljefondet eier det norske folk aksjer i Shell som driver oljeutvinning i Nigerdeltaet gjennom sine datterselskaper. Oljeaktiviteten i deltaet er stor, og har siden starten på 1950-tallet foregått uten tilstrekkelig miljøsikring, stikk i strid med alle internasjonale standarder. Miljøkrisen har ført til at millioner av innbyggere i Nigerdeltaet har blitt fratatt retten til en tilfredsstillende levestandard.

- Erfaringene fra bakken viser at Shells oljesøl fortsatt har katastrofale konsekvenser for lokalbefolkningen. Til tross for ti år med dialog, har man ikke oppnådd de ønskede resultatene. Vi forventer derfor at Oljefondet setter inn kraftige tiltak for å rydde opp, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

Sammen med Framtiden i våre hender, ActionAid og Forum for utvikling og miljø (ForUM) skal den nigerianske delegasjonen møte SV, Venstre, MDG, Oljefondet (NBIM) og Etikkrådet for å finne svar på hvordan Oljefondet har brukt sin eiermakt og sette søkelys på Norges ansvar for klima- og miljøpåvirkning i utlandet.

I 2013 anbefalte Etikkrådet å sette disse selskapene under observasjon på grunn av alvorlig miljøskade forårsaket av oljeutvinningen i deltaet. Men Finansdepartementet besluttet i stedet at Oljefondet skulle gå i dialog med Shell om «oljesøl og de miljømessige forholdene i Nigerdeltaet» for en periode på mellom fem og ti år. Det tidsvinduet er nå lukket.

Ti år etter at Etikkrådet konkluderte med at Shell var ansvarlig for alvorlige miljøskader i Nigerdeltaet, har lite skjedd med det som omtales som verdens største miljøkatastrofe. Situasjonen i Nigerdeltaet er fremdeles alvorlig. Bayelsa-kommisjonen beskriver det som et «miljømessig folkemord». Omfattende oljeutslipp har forårsaket enorme ødeleggelser på jordbruksområder, skogsområder, våtmarker, ferskvann og mangrover.

I mai i år sendte 31 nigerianske organisasjoner et åpent brev til Nicolai Tangen og Oljefondet hvor de klagde på at oppryddingen ikke er tilfredsstillende. Organisasjonene ba blant annet om at representanter fra Oljefondet selv reiser til de berørte områdene for å granske situasjonen og innhente informasjon om konsekvensene for lokalbefolkningen.

Oljefondet på sin side fremhever dialogen med Shell om oljeutslipp i Nigerdeltaet som en suksesshistorie og applauderer selskapets innsats for opprydding og reduksjon av oljeutslipp. I de senere årene har også Oljefondet økt sin eierandel i Shell fra 2,3 til 3,1 prosent, og er nå den tredje største aksjonæren i selskapet.

- Vi har investert 60 milliarder av våre pensjonskroner i det som er beskrevet som verdens største miljøkatastrofe, gjennom Oljefondets eierskap i Shell. Dette må vi ta ansvar for umiddelbart. Samtidig bør Oljefondet lære av sine feil og sørge for å styrke sine rutiner for ansvarlighet for fremtiden, sier Sund-Henriksen.


Se ANEEJ sin dokumentar om oljesølet i Nigerdeltaet:


Se opptak fra arrangementet med ANEEJ på Kulturhuset i Oslo: Oljefondet og Nigerdeltaet: Verdens mest ansvarlige fond i verdens største miljøkatastrofe?


For mer informasjon kontakt: