Se Den Store Utviklingsdebatten

Se Den Store Utviklingsdebatten

Årets store utviklingsdebatt, utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement under Arendalsuka, tok for seg ulikhet i utviklingspolitikken. Her kan du se opptak fra debatten.

Se opptak fra debatten her:


DEN STORE UTVIKLINGSDEBATTEN: Hvor ble det av ulikheten i utviklingspolitikken?

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land.

Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn. Også klimakrisen er en ulikhetskrise – mellom fattig og rik, mellom land, og mellom generasjoner. Men hva kan og skal Norge gjøre med dette?

For første gang har Norge en regjering som har det å bekjempe ulikhet som en hovedprioritet i utviklingspolitikken, som er en av seks prioriteringer i Hurdalsplattformen. Universelle støtteordninger og progressiv beskatning har tjent Norge godt, men hva innebærer det i praksis at Støre-regjeringen har satt ulikhet høyere på den utviklingspolitiske agendaen? Og er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet på en måte som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Den Store Utviklingsdebatten er et årlig arrangement under Arendalsuka og tar mål av seg å sette agendaen for de store spørsmålene innen utviklingspolitikken. Årets tema var ulikhet i utviklingspolitikken. Bakteppet er behovet for økt finansiering for å nå bærekraftsmålene internasjonalt og hvordan Norge kan og bør bidra som et foregangsland.

160823 Dsu 16

Arrangementet ble innledet av Titus Tenga (Strømmestiftelsen) om ulikhet globalt og professor Kalle Moene om ulikhet og globale velferdsgoder.

Debatten var mellom utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim, Nora Selnæs (MDG), Dag-Inge Ulstein, tidligere utviklingsminister (KRF), Ola Elvestuen, tidligere klima og miljøminister (Venstre) og Gjermund Skaar, Internasjonalt utvalg (SV).

Arrangører:

 • Adra Norge
 • Amnesty International
 • Atlas-Alliansen
 • Attac
 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Care
 • Caritas Norge
 • Changemaker
 • Digni
 • Fellesrådet for Afrika
 • Fellesutvalget for Palestina
 • FIVH
 • Flyktninghjelpen
 • FN-sambandet
 • FORUT
 • Kirkens Nødhjelp
 • KFUK-KFUM Global
 • LAG
 • Mercy Ships
 • Mellomkirkelig Råd
 • Misjonsalliansen
 • Norges Kristne Råd
 • Norges Vel
 • Norsk Bonde og Småbrukarlag
 • Norsk Folkehjelp
 • Plan Norge
 • Redd Barna
 • Regnskogsfondet
 • Røde Kors
 • SAIH
 • Sex og Politikk
 • SLUG
 • SOS Barnebyer
 • Spire
 • Strømmestiftelsen
 • Unicef Norge
 • Utviklingsfondet
 • WWF Verdens naturfond
 • ZERO
 • Forum for utvikling og miljø