Stemningsrapport fra første uken under HLPF

FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) 2023, New York. Foto: Forum for utvikling og miljø

Stemningsrapport fra første uken under HLPF

FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til Agenda 2030 - arbeidet for en bærekraftig utvikling globalt. ForUM fikk holde Norges første innlegg om finansiering av bærekraftsmålene og behovet for reform av det internasjonale finanssystemet.

Hovedtema for HLPF 2023 er ”Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels”. Samtidig er det i år et spesielt fokus på mål 6 om rent vann og sanitære forhold, mål 7 om tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris, mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur, mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt mål 17 om samarbeid for å nå målene.

Hvert år fokuseres det på noen utvalgte mål for å gjøre diskusjonen avgrenset og håndterlig. Men håndteringen av 2030-agendaen har så langt ikke vært så oppløftende. Vi er nå halvveis til 2030 og kan bare vise til om lag 12 % måloppnåelse. De siste årene har det vært en negativ utvikling på flere delmål grunnet de mange krisene verdenssamfunnet må håndtere. Med dette bakteppet trengs det nå et krafttak for å komme på rett kurs.

Finansieringsgapet og veien fremover i krisetider

Klimakrisen, miljøkrisen, helsekrisen og invasjonen av Ukraina har bidratt til å forsterke de store utfordringene med å oppnå bærekraftsmålene. Samtidig gjør de mange krisene dette møtet desto viktigere. Som det nest største møtet i FN-kalenderen er årets HLPF den første muligheten verdenssamfunnet har hatt på lenge til å faktisk møtes for å diskutere løsninger på krisene. Og på tross av det dystre bakteppet er det kommet flere innlegg som gir håp for flere av målene som diskuteres og spissformuleringer som får de fleste til å smile litt.

HLPF er første steg frem mot SDG-toppmøtet i september som må skape fremgang på agendaen globalt. Under åpningen viste FNs generalsekretær Antonio Guterres til den alvorlige situasjonen vi befinner oss i og oppfordret samtlige medlemsland til å oppskalere innsatsen og bidra til å dekke finansieringsgapet på 500 milliarder USD. Det høres mye ut, men er samtidig ikke mer enn det som brukes årlig på å subsidiere fossile løsninger som har gått ut på dato. En annen verden er mulig, og vi har ingen tid å miste.

Som ForUMs representant i den norske delegasjonen fikk jeg holde det første innlegget i plenum og løftet behovet for reform av det internasjonale finanssystemet, ansvarlig gjeldshåndtering og det viktige arbeidet med en skattekommisjon i FN. Mange land befinner seg i en gjeldskrise som gjør at måloppnåelse blir enda fjernere. Vårt innlegg fokuserte på løsninger og muligheter. For enda det ser mørkt ut. er det et mulighetsrom nå for reformer som kan bidra til å dekke finansieringsgapet. Det blir avgjørende å følge opp dette under møtet i september og neste år.

HLPF2.jpg#asset:10357

I sin tale under HLPF understreket ForUMs leder politikk Aron Halfen at krisene vi står overfor rammer de mest sårbare hardest og forverrer økonomiske, kjønns- og maktrelaterte ulikheter ytterligere. Disse utfordringene krever en ærlig diskusjon og reformer av vår internasjonale finanssystem, blant annet internasjonalt samarbeid om skatt, og en reform av behandling av gjeld til fattige land som vil være transparent og vektlegge både ansvarlig låneopptak og ansvarlig utlån.


En sulten verden: "For every minute I am talking, fifteen people will die of hunger"

Matsikkerhet og bærekraftige matsystemer et et vikitg satsingsområde for ForUM. Det innlegget som har gjort mest inntrykk på HLPF så langt kom fra en ungdomsdelegat fra Uganda under lanseringen av "Status of World Food Security and Nutrition 2023". Hans frustrasjon kom etter at paneldeltakerne roste rapportens gode og grundige innhold, og at den i år legger vekt på urbanisering. Det som til da hadde vært store tall ble med ett virkelig med ordene "for hvert minutt jeg snakker dør 15 mennesker av sult...".

Jeg var nok ikke den eneste som fikk frysninger av denne statistikken og en slags "reality check" og viktig påminnelse om hvorfor vi er her og de enorme kontrastene mellom et høynivåmøte og nøden som fortsatt finnes. Mål 2 om å utrydde sult er et av målene som har gått i feil retning under og etter pandemien. Det er virkelig behov for Tvinnereim sitt krafttak for matsikkerhet og en betydelig opptrapping av satsingen globalt.

Sivilsamfunnet og meningsfull deltakelse

Norge har en stor delegasjon med bred deltakelse fra sivilsamfunnet. Foruten ForUM er LO, NHO, FN-sambandet og LNU representert ved en ungdomsdelegat. Sistnevnte skal holde Norges innlegg med støtte til sivilsamfunnet med innspill fra ForUM. Den siste dagen denne uken er nemlig satt av til å høre fra Major Groups og stakeholders om hvordan vi kan sikre en inkluderende utvikling. Beskyttelse av menneskerettighetsaktivister kommer høyt opp på listen. Vi jobber med meningsfull deltakelse for sivilsamfunnet, men i mange land handler det faktisk om overlevelse. Sivilsamfunnet er under press globalt. Vi må bruke vår stemme når andre ikke kan.

Neste uke starter høynivå-delen av HLPF. Norges delegasjon ledes av kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. Vi håper hans deltakelse vil styrke arbeidet med bærekraftsmålene i Norge og en samstemt politikk for utvikling på alle nivåer.


Skrevet av:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101

Relevante emner


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) er et årlig FN-møte der alle verdens land samles for å diskutere fremgangen mot FNs 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. ForUM representerer sine over 60 medlemsorganisasjoner i den norske delegasjonen til HLPF.

Les mer om årets HLPF her