Utfordringer og muligheter for unge menneskerettighetsforkjempere

Menneskerettighetsforkjempere fra Zimbabwe, Kenya, Uganda, Malawi og Zambia var samlet i Oslo. Foto: Daniel Abaza.

Utfordringer og muligheter for unge menneskerettighetsforkjempere

Fredag 29. september var flere unge menneskerettighetsforkjempere fra det afrikanske kontinentet samlet i Oslo for konferansen «Young Human Rights Defenders conference - challenges and possibilities».

Menneskerettighetsforkjemperne kom fra Zimbabwe, Kenya, Uganda, Malawi og Zambia jobbet med ulike saker, som klima og miljø, studenters rettigheter, meningsfull deltakelse, og mot økonomisk ulikhet. Deltakerne inkluderte:

  • Boris Tadiwanashe, leder av Zimbabwe National Students Union (Zinasu)
  • Daisy Abwao, medlem av Fight Inequality Alliance Kenya
  • Evelyn Acham, klimaaktivist og nasjonal koordinator for Rise Up Movement Uganda
  • Fedness Thole, klimaaktivist for Point of Progress i Malawi og deltaker i utvekslingsprogrammet SEED
  • Mputa Ngalande, nasjonal koordinator for Fight Inequality Alliance Zambia

Konferansen var arrangert av organisasjonene Fellesrådet for Afrika, SAIH, SLUG, Menneskerettighetsfondet, Spire og den afrikanske studentorganisasjonen i Norge.

I panelsamtalen «Hva betyr det å være en ung menneskerettighetsaktivist i dag?» snakket deltakerne om deres erfaringer med aktivisme og utfordringer knyttet til dette arbeidet. De var enige om at respekt for menneskerettighetene er et grunnleggende premiss for rettferdige samfunn.

Mputa Ngalande fremhevet viktigheten av å styrke samfunnene og gi dem en stemme, men poengterte at det å være en aktivist ikke handler om å være «stemmen for de stemmeløse», men heller å skape plattformer der folk kan uttrykke seg og sine behov.

- Det er hardt

I panelsamtalen snakket menneskerettighetsforkjemperne også om utfordringer knyttet til det å være en ung aktivist, inkludert dårlig psykisk helse og ensomhet, trakassering, utestenging fra studier, manglende muligheter til studielån, trusler om å miste jobben, og kritikk og trolling på sosiale medier. En av deltakerne uttrykte det slik: «Folkens, å være menneskerettighetsforkjemper er hardt.»

Flere påpekte at unge aktivister fra Sør ofte mangler ressurser til å delta på internasjonale konferanser og arrangementer, som begrenser deres muligheter til å delta og påvirke i internasjonale fora. De løftet økonomisk støtte som en spesielt viktig forutsetning for at de kan fortsette sitt arbeid.

Norge og menneskerettighetsforsvarere

Statssekretær Bjørg Sandkjær og tidligere klima og miljøminister Ola Elvestuen deltok i dagens siste panelsamtale, med tema «Hvordan kan Norge støtte unge menneskerettighetsforkjempere på det afrikanske kontinentet?». Sandkjær minnet om at Norge ledet arbeidsgruppen som utarbeidet FN-erklæringen om menneskerettighetsforsvarere i 1998.

- Norge har prioritert å støtte menneskerettigheter, men hvor mye gjør Norge egentlig nå, hvis det er en stor prioritet, når det kommer til å forsvare menneskerettighetsforsvarere?, utfordret Evelyn Acham.

Andre tema under konferansen omhandlet gjeldskrise, studentaktivisme i autoritære regimer, og hvordan unge klimaaktivister utfordrer status quo.