Verdens matdag - frokostseminar med utviklingsministeren

Foto: Cari Anna King/ForUM.

Verdens matdag - frokostseminar med utviklingsministeren

I dag er verdens matdag. For å markere dagen arrangerte ForUM, sammen med NMBUs Arena for Bærekraftige Matsystemer, et frokostseminar. Les oppsummeringen fra diskusjonen i denne saken.

Generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen innledet samtalen før utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møtte eksperter fra akademia og sivilsamfunn til diskusjon. Tilgangen til mat i det Globale Sør er forverret av krig, klimaendringer og pandemi, hvor finnes løsningene? var det store spørsmålet panelet diskuterte i dag tidlig. Panelet besto av:

  • Cecilie Hellestveit – Folkerettsekspert (Folkerettsinstituttet)
  • Ruth Haug – Professor i internasjonale utviklingsstudier (NMBU)
  • Tale Birkeland Hungnes - Utenlandssjef (Caritas)
  • Anne Beathe Tvinnereim - Utviklingsminister, SP

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim innledet diskusjonen ved å si at ting går fortsatt i feil retning. "Det er økende underernærte i verden, med en økning på 120 millioner på grunn av krigen i Ukraina", fastslo hun. Det hun sier har gitt henne håp er hvor høyt matsikkerhet er satt på den internasjonale agendaen. Hun forklarte at det er et ønske om matsuverenitet hos land i Afrika og i de små stillhavstatene. I Afrika importerer de mye mat, men det burde ikke være slik. “Afrika kan brødfø seg selv og ønsker å brødfø seg selv” la hun til. Det Tvinnereim vil se nå er å få matsystem-debatten inn i klimaforhandlingene. “Vi må passe på at utviklingsland ikke kopierer de matsystemene vi har som ikke fungerer”, avsluttet hun.

Cecilie Hellestveit, Ruth Haug og Tale Birkeland Hungnes var da ønsket velkommen opp på scenen for å bli med i diskusjonen om hvor det finnes løsninger.

Hvor finnes løsningene?

Tale Birkeland Hungnes, utenlandssjef i Caritas, begynte med å si at matsikkerhet situasjonen i verden i dag er kjempealvorlig. Hun hadde flere forslag til løsninger. “Vi vet ganske mye om hva som virker”, sa Hungnes. Hun trakk frem tre tiltak. Å invester i yrke- og jordbruksutdanning, å utvikle lokale matsystemer og markeder og å organisering av lån og spare grupper og kooperativer.

Ruth Haug er professor i internasjonale studier ved NMBU, og er opptatt av den strukturelle urettferdigheten. Haug trakk frem tre grunner til økende sult: fattigdom og ulikhet, krig og konflikt og klima- og naturkrisa. Haug har veldig tro på omfordeling og å bruke skattelegging mer bevist som en løsning.

“Langsiktig bistand er løsningen” sa Cecilie Hellestveit, Folkerettsekspert i Folkerettsinstituttet. Hun pekte på at frem til 2015 gikk det oppover for matsikkerheten i verden, men siden har det vært mange kriser og mange flere kriger der tilgang til mat har blitt brukt som et våpen. Hun pekte også på at det trenges strukturelle endringer for å kunne løse de problemene vi står ovenfor i dag.

Det var stor enighet om at lokalproduksjon er en viktig løsning. Hungnes sa at man må ha tilgang til lokalproduksjon som ikke blir utsatt for konflikt og robuste klimatiltak. “Det trengs mer lokalproduksjon i Afrika, og det trenges ikke å øke vestlig matproduksjon for Afrika sin matsikkerhet”, sa Haug. Hellestveit la til at det trenges både lokalproduksjon og sirkulærøkonomi. Tvinnereim svarte at det er en større bevissthet rundt å opprettholde lokalproduksjon under kriser og trakk frem Verdens Matvareprogram som et eksempel.

Diskusjonen ble oppsummert av Ola Westengen, Leder for NMBUs Arena for Bærekraftige Matsystemer, "Nå har vi hørt hva som skjer fra bondensåker helt opp til det geopolitiske."For mer informasjon kontakt:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: matsikkerhet, klima
+47 469 69 033

Relevante emner