Krever digital tilgang til FNs menneskerettighetsråd

Menneskerettighetsrådet i FN. Foto: OHCHR/Pierre Albouy.

Krever digital tilgang til FNs menneskerettighetsråd

Forum for utvikling og miljø og flere sivilsamfunnsorganisasjoner har sendt brev til FNs generalsekretær, direktøren for FNs kontor i Genève, og presidenten for FNs menneskerettighetsråd.

I brevet krever organisasjonene digitale tilgang- og deltakelsesmuligheter i Menneskerettighetsrådet og relaterte FN-mekanismer.

Brevet uttrykker bekymring for sivilsamfunnets begrensede digitale tilgang og deltakermuligheter og virkningene av dette, og peker på utfordringer knyttet til fysisk deltakelse.

Les brevet her

- Det er prinsipielt viktig at sivilsamfunnet har tilgang, men spesielt viktig er det i akkurat disse foraene, hvor det har vært slik tilgang før. Mange fra sivilsamfunnet som har behov og interesse for å følge disse møtene har ikke mulighet til å delta fysisk enten det er på grunn av reiserestriksjoner, politisk virksomhet eller av sikkerhetshensyn. Derfor har ForUM signert dette brevet, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver og fungerende leder for politikk.

Organisasjonene ber FN om å iverksette ordninger som tillater digital deltakelse i alle møter, både formelle og uformelle, i alle sesjoner i 2024.


Kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440