Fellesinnspill til utarbeidelse av skattekonvensjonen i FN

Monaco. Victor He/Unsplash.

Fellesinnspill til utarbeidelse av skattekonvensjonen i FN

Sammen med flere sivilsamfunnsorganisasjoner krever Forum for utvikling og miljø at sivilsamfunn skal inkluderes i de kommende forhandlingene om en skattekonvensjon i FN.

Høsten 2023 foregikk det forhandlinger i FNs generalforsamling sin andre komité om et resolusjonsutkast om inkluderende og effektivt internasjonalt skattesamarbeid for å stoppe skattetriksing. Det ble forslått å sette ned en ad-hoc mellomstatlig komité, ledet av FNs medlemsland. Etter press fra afrikanske land ble resolusjonen vedtatt for å starte arbeidet med en skattekonvensjon. Det ble satt ned en gruppe som skal nå utarbeide grunnlaget for en skattekonvensjon i FN.

Å stanse ulovlig kapitalflyt er et av de viktigste tiltakene for å mobilisere finansiering til utvikling og klimahandling. Målet med en skatekonvensjon er å tette hullene i det internasjonale skattesystemet for å kunne stanse denne ulovlige kapitalflyten som tillater at store summer forsvinner til skatteparadis. Ifølge et estimat fra Tax Justice Network forsvinner nesten 500 milliarder dollar årlig.

Innspill til ad-hoc mellomstatlig komiteen

Forum for utvikling og miljø (ForUM), sammen med Tax Justice Norge, KFUK-KFUM Global, Spire, Studenenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Kirkens Nødhjelp har nå skrevet et innspill til første møte i ad-hoc mellomstatlig komité for Terms of References for rammekonvensjon om skatt i FN.

Norge må ta en aktiv rolle i arbeidet for en juridisk bindende rammekonvensjon om internasjonalt skattesamarbeid i FN. I tråd med ambisjonen om å være en brobygger, bør Norge ha som mål å sørge for en inkluderende arena for internasjonalt skattesamarbeid. Vi krever at rammekonvensjon på skatt fremforhandles på en transparent måte, der sivilsamfunn og andre observatører får delta, i tråd med intensjonene i vedtaket i FNs generalforsamlings andre komité.

Les hele innspillet til det første møte i den mellomstatlige komiteen her.


Kontakt:


Relevante emner